image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dynamiczny rozwój Gliwic to zasługa m.in. nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej – już nie tylko lądowej i wodnej, ale też  powietrznej. Wizytówką rozwoju transportu lotniczego w mieście staje się lotnisko na Trynku, zmodernizowane od podstaw z myślą o  całodobowej obsłudze menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich i ruchu cargo, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi,  sportów lotniczych i edukacji lotniczej.

10 grudnia oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną płytę gliwickiego lotniska z nową, utwardzoną drogą startową o długości 920 m (którą w przyszłości będzie można wydłużyć nawet do 1,3 km), drogą kołowania i płytą postojową, a także infrastrukturą okalającą: parkingami, drogami dojazdowymi i biegnącą dookoła lotniska ścieżką rowerową. Obiekt, któregomodernizacja pochłonęła 27,9 mln zł, ma status lotniska publicznego niepodlegającego certyfikacji, pozwalający na wykorzystywanie go m.in. dla lotów biznesowych,  sportowych oraz małego ruchu cargo. 

– Plany wokół lotniska już zaczynają się realizować. Pas startowy powstał. Zachęcam do dalszej współpracy, aby jak najszybciej otoczenie lotniska się zmieniało, aby pas startowy był jak najintensywniej wykorzystywany – mówił  podczas uroczystego otwarcia prezydent Gliwic Adam  Neumann.

Przypomnijmy, że Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR) jest głównym udziałowcem Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego – najnowocześniejszego w Europie ośrodka, zajmującego się wytwarzaniem i badaniem kompozytowych elementów konstrukcyjnych.

Z kolei właściciel drugiej części gliwickiego lotniska, Aeroklub Gliwicki, ściśle współpracuje na niwie praktycznej edukacji lotniczej z politechnicznym Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej i z gliwickim Zespołem Szkół Samochodowych. W efekcie przy lotnisku działa Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) oferujący zintegrowane szkolenie lotnicze w zakresie licencji ATPL(A).

W imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, jako inwestor zastępczy, zajęła się m.in. wyłonieniem wykonawców robót  budowlanych i dostaw dla dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu  aeroklubu, zakładającego rozbudowę i przebudowę dawnych warsztatów lotniczych na cele Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej. Powstaje ono na lotnisku od kilku miesięcy, w dużym i małym hangarze, a znajdzie się w nim m.in. muzeum lotnictwa wraz ze specjalną wystawą modelarską. Wszystko tam będzie nowoczesne i  przystosowane do tego, by nie ruszając się z ziemi, przeżyć emocjonujący lot w przestworzach.

Port lotniczy Gliwice

Lokalizacja  gliwickiego lotniska to jego wyjątkowy atut. W Gliwicach działa bowiem Politechnika Śląska oraz wiele firm produkcyjnych
i usługowych o zasięgu krajowym, europejskim, a także światowym. W mieście działa również nowoczesna hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice, która niedawno stała się własnością GAPR.

Nie do przecenienia dla przedsiębiorców i inwestorów stawiających  właśnie na Gliwice jest bliskość węzła autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej, niewielka odległość do centrum miasta, a także bezpośrednie sąsiedztwo  terenów Centrum Edukacjii Biznesu „Nowe Gliwice”.  Tereny południowe lotniska to również bardzo atrakcyjna oferta inwestycyjna pod działalność gospodarczą.

Planowane uruchomienie lotów biznesowych, turystycznych i cargo to  udane nawiązanie doponad 100-letniej historii  tego miejsca.

Lotnisko, uruchomione w Gliwicach w 1916 roku, było postrzegane przez ówczesne władze jako główny port lotniczy Górnego Śląska. Od  1925 roku działała na nim stacja meteo, na wyposażeniu był też samolot meteorologiczny. W 1931 roku odbył się tam niezwykły
pokaz lotniczy – słynny sterowiec Zeppelin oglądało prawie 200 tys. osób. Regularne loty obsługiwały pasażerów z Gliwic do Wiednia,  Warszawy, Gdańska i Lipska, Odessy, Teheranu, Hamburga czy Londynu. W trakcie II wojny światowej obiekt służył lotnictwu III Rzeszy.

Gdy znalazł się w granicach Polski, przez długi czas pozostawał niezagospodarowany. Dopiero w latach 50. XX wieku zaczęła rozwijać się tam wieloletnia działalność Aeroklubu Gliwickiego. Od marca 2017 roku właścicielem połowy terenu lotniska i zarządcą całości jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. (kik)

Fot. Metropolia GZM
Fot. Metropolia GZM

Źródło: UM Gliwice

Zdjęcia: Metropolia GZM