image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Jesteś osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)?

Opiekujesz się dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji?

Jeśli potrzebujesz wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu – zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 571 332 280 lub wyślij zgłoszenie na adres awojcik@mops.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2020 r.

Wsparcie asystenta  w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza