image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do 17 marca można zgłaszać swoje pomysły na rozwiązanie wybranego wyzwania w ramach 7️ obszarów tematycznych w projekcie Śląska Przestrzeń Innowacji. Wyłonieni w konkursie otrzymają grant w wysokości do 95 tys. zł na opracowanie i wdrożenie projektu.

Dwa projekty dotyczą realizacji wyzwań w Fabryce Pełnej Życia. Pierwszy, to projekt na funkcjonowanie Warsztatu Fabryki uwzględniający potrzeby lokalnych rzemieślników. Drugi, wypracowanie innowacyjnego rozwiązania mieszkaniowego opartego na współdecydowaniu o projektowanej przestrzeni przez młodych mieszkańców.

Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne w województwie śląskim realizowany jest w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji przez Fundację Fundusz Współpracy i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

To 3-letnie przedsięwzięcie mające na celu zaangażowanie mieszkańców regionu w rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się na co dzień i zaszczepienie w nich przekonania, że innowacje to często proste rozwiązania w zasięgu ich możliwości. Projekt będzie realizowany poprzez wsparcie 40 pomysłów, których wdrożenie może pozwolić na szybsze, bardziej skuteczne i wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Cel osiągnięty będzie poprzez prowadzenie Inkubatora Innowacji Społecznych działającego w województwie śląskim.

Inkubator wyszuka potencjalnych innowatorów, dotrze do nich oraz zachęci do udziału w projekcie, udzieli wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu. Inkubowanie będzie prowadzone zgodne z metodyką service design, wykorzystywaną do rozwoju nowoczesnych usług publicznych i rozwiązań biznesowych.

Za nami pierwszy etap tego przedsięwzięcia – przez ostatnie miesiące instytucje, organizacje pozarządowe, firmy i samorządy z województwa śląskiego przysyłały opisy wyzwań, z którymi spotykają się na co dzień. Do programu zgłosiło się 41 instytucji. Spośród 70 otrzymanych wyzwań wybrane zostały 34, które są uniwersalne i wpisują się w poniższe obszary tematyczne:

  • rozwój białych miejsc pracy,
  • rozwój zielonych miejsc pracy,
  • niwelowanie skutków społecznych ubóstwa energetycznego,
  • niski wskaźnik zatrudnienia osób 50+,
  • niski wskaźnik zatrudnienia kobiet,
  • depopulacja,
  • rewitalizacja miast w wymiarze społecznym.

Z 34 projektów dwa zostały wybrane dla Fabryki Pełnej Życia, dlatego teraz poszukiwani są innowatorzy.

Wybrane wyzwania dla Fabryki Pełnej Życia w ramach projektu Śląska Przestrzeń Innowacji:

  • Jak wykorzystać potencjał lokalnego rzemiosła, aby ożywić przestrzeń Fabryki Pełnej Życia i stworzyć atrakcyjną przestrzeń usługową dla mieszkańców i przedsiębiorców?
  • W jaki sposób włączyć młodych mieszkańców miasta w proces projektowania przestrzeni mieszkalnej w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej, aby w przyszłości było to wymarzone miejsce do życia i założenia rodziny?

Do 17 marca można zgłaszać swoje pomysły na rozwiązanie wybranego wyzwania. 5, 9 i 10 marca odbędą się szkolenia online, dotyczące tego projektu.

Więcej szczegółów na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Śląska Przestrzeń Innowacji https://slaska.przestrzeninnowacji.pl/zostan-innowatorem/

Planowana inwestycja nowego centrum Dąbrowy Górniczej pod nazwą Fabryka Pełna Życia zlokalizowana na terenie dawnej fabryki obrabiarek Defum obejmuje zespół budynków mieszkalno-usługowo-biurowych wraz z parkingami oraz elementami zagospodarowania terenu i przewiduje wyremontowanie i adaptowanie do nowych funkcji części istniejących budynków, a części z nich ich wyburzenie i uzupełnienie budynkami nowo projektowanymi. Pierwszy budynek (dawnego warsztatu elektrycznego) został już odrestaurowany i pełni rolę wielofunkcyjnego obiektu pilotażowego. Bieżące informacje na stronie https://fabrykapelnazycia.eu/

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza