image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dzisiejsze porozumienie, jakie podpisaliśmy z gminą Radzionków z pewnością zadowoli mieszkańców ulicy Kadłubka oraz potencjalnych inwestorów. Jego celem jest nie tylko budowa drogi łączącej ul. Kadłubka z ul. Długą, co wpłynie na komfort mieszkających tam osób, ale również przygotowanie znajdujących się tam terenów pod inwestycje mieszkaniowe – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Porozumienia międzygminne to nie tylko szansa na poprawę istniejącej infrastruktury, ale również stworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Gminy niejednokrotnie łączą siły, aby pozyskać środki zewnętrzne na realizację ważnych przedsięwzięć, których celem jest poprawa życia mieszkańców, a także przyciągnięcie inwestorów. Przykładem dobrej współpracy miast jest podpisane dzisiaj, 14 grudnia porozumienie gmin Bytom i Radzionków, które zakłada skomunikowanie terenu ul. Kadłubka z ul. Długą, a także przygotowanie znajdujących się tam terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

Mieszkańcy ulicy Kadłubka zwracali uwagę na brak asfaltowej drogi z infrastrukturą, którą podczas obfitych opadów deszczu trudno jest przejechać. Znajdujące się tam tereny należą jednak do dwóch gmin – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. Dlatego łączymy siły, aby wspólnie przeprowadzić tę ważną inwestycję zarówno dla mieszkańców, ale również z myślą o przyszłych inwestorach, którzy będą zainteresowani tam budownictwem mieszkaniowym – podkreśla Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Podpisane 14 grudnia porozumienie przewiduje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu, który uwzględnia nie tylko budowę drogi będącej przedłużeniem istniejącej ulicy Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektami inżynierii drogowej, chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia, ale także budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kanału technologicznego.

Droga, która powstanie będzie przebiegać w granicach miasta, a jej realizacja jest szansą na rozwój znajdujących się tam terenów, tym bardziej, że są one głównie przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe – mówił Bernard Skibiński, zastępca burmistrza Radzionkowa.

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej oraz kosztorysu oszacowano na 400 tys. zł, a całe przedsięwzięcie sfinansują strony porozumienia: gminy Bytom i Radzionków oraz Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. , a także Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radzionkowie.

Zawarte dzisiaj porozumienie to pierwszy z etapów inwestycji, jaką planujemy wspólnie przeprowadzić z gminą Radzionków. Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu jest bowiem niezbędne, aby inwestycja ta mogła być realizowana, ale również by starać się o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego – mówi Arkadiusz Kocot, prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bytomiu.

Warto podkreślić, że realizacja tych prac w przyszłości umożliwi potencjalnym inwestorom zainteresowanym budownictwem mieszkaniowym nie tylko na bezpośredni dostęp do niezbędnej infrastruktury, ale również dojazd do ulicy Długiej, która łączy Bytom z Radzionkowem. Z pewnością będzie to bardzo atrakcyjne miejsce do zamieszkania, tym bardziej, że w pobliżu jest Suchogórski Labirynt Skalny, a także Park Grota, a ulica Długa skomunikowana jest z DK 11 łączącą Bytom i Radzionków z Katowicami i Tarnowskimi Górami, a także ośrodkami handlowymi znajdującymi się przy ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu-Stroszku oraz ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie.

Źródło: UM Bytom