image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Spacerem po miastach Metropolii” – to nazwa projektu, który uzyskał maksymalną liczbę punktów w ramach Metropolitalnej Inicjatywy Senioralnej. Autorem pomysłu jest Klub Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Inicjatywa ma być realizowana w 2021 roku.

W ramach pilotażu Metropolitalnej Inicjatywy Senioralnej zgłaszano pomysły na usługi, które wpłyną na poprawę jakości życia osób starszych w Metropolii. Łącznie do projektu zgłoszono 10 pomysłów. Wnioski analizowano w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie programu.

Maksymalną liczbę punktów uzyskał projekt „Spacerem po miastach Metropolii” autorstwa Klubu Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. W ramach tej inicjatywy seniorzy z jednego miasta będą zapraszać do siebie seniorów z miast sąsiednich. Pełniąc funkcję przewodników, będą pokazywać to, co najpiękniejsze i najbardziej godne do zaprezentowania w swojej małej ojczyźnie. Inicjatywa swoim zasięgiem ma obejmować Będzin, Bytom, Chorzów, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Rudę Śląską i Zabrze. Całość zawiera elementy wolontariatu, integracji i edukacji, dzięki czemu wpisuje się w podstawowe kryteria zawarte w regulaminie. Pomysł ma być realizowany w 2021 roku.

Pozostałe inicjatywy, choć nie uzyskały maksymalnej liczby punktów, posłużą jako bogate źródło wiedzy o potrzebach seniorów z obszaru Metropolii. Wyciągnięte w ten sposób wnioski zostaną przekazane jako rekomendacje do miast i gmin GZM z możliwością ich realizacji na poziomie lokalnym.

Metropolitalna Inicjatywa Senioralna to jeden z projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ukierunkowanych na poprawę jakości życia seniorów. Celem było stworzenie „banku ponadlokalnych pomysłów”, które można przekuć w projekty skierowane do mieszkańców GZM powyżej 60. roku życia.

Przypomnijmy, że od maja 2019 roku funkcjonuje także Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. W jego skład wchodzą przedstawiciele rad seniorów, organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych z Metropolii działających na rzecz osób starszych. Zespół jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym, powołanym dla realizacji projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom” ujętego w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022“.