image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały nowe stawki za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach. Co się zmieni?

Przypomnijmy, że miejscy radni przyjęli w lipcu 2020 r. uchwałę  zmieniającą zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania, w wyniku analiz prowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oraz konsultacji z Radą Dzielnicy Śródmieście. Od września gliwicka SPP jest czynna od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00. Zmieniły się również zasady przyznawania abonamentu mieszkańca – na jedno mieszkanie (jeden lokal mieszkalny) w strefie A i B przysługują tylko dwa abonamenty.

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie wprowadzone lipcową uchwałą zmiany w opłatach m.in. za pozostawienie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach, za brak opłaty lub przekroczenie czasu parkowania, a także opłaty za drugi pojazd w ramach abonamentu mieszkańca.

Za pozostawienie pojazdu w podstrefie A zapłacimy:

  • za pierwszą godzinę postoju 3 zł,
  • za drugą godzinę postoju 3,50 zł,
  • za trzecią godzinę postoju 4,20 zł,
  • za czwartą i kolejne godziny postoju 3 zł,
  • opłata wnoszona z góry za cały dzień postoju 25 zł.

Zmiany w opłacie dotyczą także podstrefy B:

  • za pierwszą godzinę postoju 2 zł,
  • za drugą godzinę postoju 2,40 zł,
  • za trzecią godzinę postoju 2,80 zł,
  • za czwartą i kolejne godziny postoju 2 zł,
  • opłata wnoszona z góry za cały dzień postoju 12 zł.

Za brak opłaty lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, od 1 stycznia 2021 r. trzeba będzie wnieść opłatę dodatkową w wysokości 100 zł. Kwota ta ulegnie obniżeniu do 30 zł jeżeli zostanie opłacona w terminie do 14 dni, od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.

Od 1 stycznia wzrasta także opłata roczna za drugi pojazd (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) w ramach abonamentu mieszkańca. Wynosić ona będzie 300 zł. Opłata za parkowanie pierwszego pojazdu (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) pozostaje bez zmian w kwocie 120 zł za 12 miesięcy.

Opłata wielodniowa od 1 stycznia 2021 r. obliczana będzie jako iloczyn dni, w których pobierana jest opłata i stawka opłaty dziennej: dla podstrefy A w wysokości 20 zł lub podstrefy B w wysokości 10 zł.

Wzrosną także stawki za minimalny czas postoju:
– w strefie A za zatrzymanie pojazdu do 20 minut zapłacimy – 1 zł
– w strefie B, za zatrzymanie pojazdu do 15 minut – 0,50 gr.

Źródło: UM Gliwice