image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczęły się prace związane z przebudową budynku starego dworca kolejowego w Bieruniu Nowym i przystosowaniem go na potrzeby nowoczesnego Centrum Przesiadkowego. Inwestycja ta jest opóźniona prawie o rok w stosunku do pierwotnych planów, co związek ma z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca odebrał już jednak plac budowy i obecnie realizuje roboty rozbiórkowe.

Trwają prace rozbiórkowe

Zakończenie inwestycji przewidziane jest natomiast na drugą połowę 2021 roku. O powodach opóźnienia w realizacji prac budowlanych przeczytać można poniżej:

Inwestycja realizowana jest w formule ZAPROJEKTUJ – WYBUDUJ przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k. oraz Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur. Koszt inwestycji to 6 789 600,00 zł.

 Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

 • Zmianę sposobu użytkowania części budynków zapewniającą: miejsce obsługi podróżnych, czytelnię z wydzielonym miejscem do ładowania telefonów komórkowych i tabletów w sposób tradycyjny (porty USB) i indukcyjnie, kasy biletowe lub automaty, w których można zakupić bilet (umożliwiające płatność e-kartą), zaplecze socjalne
 • Modernizację stanu technicznego budynków (w tym odwodnienie, naprawa pokryć dachowych, termomodernizacja, remonty stropów)
 • Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych (w tym budowa nowej klatki schodowej i windy osobowej)
 • Modernizację instalacji wraz z przyłączami
 • Budowę kotłowni gazowej oraz nowej niskotemperaturowej instalacji c.o.
 • Budowę instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
 • Modernizację oświetlenia na energooszczędne wewnątrz budynków i na zewnątrz (place, dojścia i budynki)
 • Modernizację walorów estetycznych
 • Budowę systemu monitoringu (kamery stałopozycyjne i inteligentne)
 • Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, w tym budowa windy osobowej
 • Modernizację zagospodarowania terenu dostosowaną do planowanych prac drogowych i infrastrukturalnych oraz połączenie terenu z istniejącą siecią komunikacji publicznej -kolejowej, autobusowej, drogowej, rowerowe szlakami pieszymi (istniejące i planowane ciągi pieszo – rowerowe) umożliwiające dojazd do centrum przesiadkowego.
 • Uporządkowanie i nasadzenie zieleni
 • Modernizację przejść dla pieszych
 • Utworzenie miejsc parkingowych
 • Modernizację i budowę dojazdów
 • Budowę i przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego: budowę przystanku komunikacji – pętla autobusowa (zatoka) oraz zadaszona wiata przystankowa dla oczekujących na środek komunikacji
 • Budowę parkingu rowerowego Bike&Ride złożonego z dwóch części – otwartej (stojaki dla rowerów) i zadaszonej (wraz ze stacją naprawy rowerów)
 • Modernizację zadaszenia przejścia na perony będącego w bezpośredniej bliskości z budynkiem dworca PKP
 • Budowę małej architektury
 •  Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie trzech platform oraz monitoringu. 

 WIELOELEMENTOWE ZADANIE:

Przypomnijmy, że przebudowa budynku dworca kolejowego to jeden z elementów większego zadania. Miasto Bieruń  pozyskało ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację kilkuelementowego projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap I”.

Modernizacja starego budynku dworca i przystosowanie go do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego (wraz z Bike&Ride oraz Park &Ride) to ostatnie z zadań, które nie zostało jeszcze zrealizowane. Wszystkie pozostałe inwestycje realizowane w ramach tego wieloelementowego projektu służą już mieszkańcom.

Szeroko zakrojony projekt zakładał:

 • Gruntowny remont budynku dworca kolejowego i rewitalizację przyległego do niego terenu
 • Zaadaptowanie budynku gospodarczego stojącego obok dworca m.in. na funkcjonalny parking rowerowy (Bike&Ride)

a także (pozostałe zadania są już zrealizowane):

Źródło: UM Bieruń