image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Urzędzie Miasta Czeladź otwarto punkt przyjmowania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Obsługą Programu zajmują się pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.

Informujemy, że wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze mogą być składane:

  • Przez Internet (konieczność posiadania Profilu Zaufanego);
  • Przez Portal Beneficjenta (gdy wnioskodawca nie posiada Profilu Zaufanego) pod adresem: https://portal.wfosigw.katowice.pl/:

W tym celu należy założyć konto w Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Katowicach, wypełnić wniosek w pdf i umieścić go na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW Katowice. Tak przygotowany wniosek należy wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta Czeladź. Urząd rejestruje taki wniosek i przesyła do WFOŚiGW w Katowicach.

  • Przy pomocy Urzędu Miasta Czeladź;

Utworzyliśmy specjalne stanowisko komputerowe, z którego mogą skorzystać mieszkańcy w asyście pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Wniosek jest wypełniany w wymaganym formacie pdf, drukowany, podpisywany przez Wnioskodawcę i przesyłany elektronicznie oraz w wersji papierowej wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Katowicach.

Osoby, które chcą skorzystać ze stanowiska komputerowego proszone są o wcześniejsze umówienie terminu wizyty pod nr telefonu: 32 763 79 84 lub mailowo: srodowisko@um.czeladz.pl

Wnioski są rozpatrywane przez WFOŚiGW w Katowicach. Informacje o rozpatrzeniu wniosku przekazywane są wnioskodawcy za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, mailowo lub korespondencyjnie.

Złożenie wniosku nie jest gwarancją otrzymania dotacji!

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚIGW.

Źródło: UM Czeladź