image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zmiany dla rodziców najmłodszych dzieci. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim będzie uzależniona od sytuacji dochodowej rodziny – a najmniej zamożne osoby będą mogły liczyć na wsparcie miasta.

Od kilku lat liczba miejsc w katowickich żłobkach cały czas rośnie. Decyzją prezydenta Marcina Krupy w latach 2015-2019 powstało 330 nowych miejsc w żłobkach miejskich i jest ich dziś 949.

– Stawka za opiekę w żłobku miejskim w Katowicach należy do najniższych w Polscei wynosi dziś 150 zł. Ponadto Katowice, jako jedno z nielicznych polskich miast, dofinansowują miejsca dla dzieci w żłobkach prywatnych dopłacając 600 zł do opieki nad jednym dzieckiem, dzięki czemu koszty ponoszone przez rodziców są znacząco mniejsze – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Na terenie Katowic zarejestrowane są łącznie 42 żłobki niepubliczne oraz dwa kluby dziecięce, które łącznie posiadają 1810 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3. Tym samym w Katowicach jest łącznie 2759 miejsc opieki żłobkowej.

Opłaty za pobyt dziecka w żłobkach miejskich nie były zwiększane od 2011 roku. Od tego czasu znacząco wzrosły koszty związane z prowadzeniem żłobków – m.in. koszt energii, płacy minimalnej. Od roku 2011 (od którego utrzymana została stawka za pobyt na poziomie 150 zł) średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 44,29% w stosunku do roku 2019.

Koszty energii elektrycznej w roku 2019 wzrosły w stosunku do roku 2011 o 45,05 %.

Wzrost kosztów za wynagrodzenia, kosztów energii oraz zmiany na rynku cen wpłynęły na wzrost kosztów utrzymania działalności Żłobka Miejskiego. Średni miesięczny koszt 1 miejsca w roku 2019 wynosił o 531,00zł więcej w stosunku do roku 2011, co oznacza jego wzrost o  43,63%.

Znaczący wzrost niezależnych od nas kosztów spowodował konieczność dokonania zmian w opłacie za żłobek miejski, która do tej pory należy do najniższych w Polsce. Chcąc utrzymać wysokie standardy opieki żłobkowej postanowiliśmy uzależnić wysokość opłaty od dochodów osiąganych na jednego członka rodziny. Jednocześnie najmniej zamożnym mieszkańcom Katowic zapewnimy dodatkowe wsparcie, tak by sytuacja materialna nie przekreślała szans na skorzystanie z możliwości umieszczenia dziecka w żłobku. Jednocześnie pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w żłobkach, by doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy chętni znajdą miejsce w żłobku.

W sprawie zmian opłat przygotowany został projekt uchwały rady miasta, który będzie podlegał konsultacjom społecznym na platformie konsultacyjnej a następnie będzie procedowany na sesji Rady Miasta Katowice. Projekt zakłada, by w trosce o najmniej zamożnych mieszkańców wprowadzić regulację uzależnienia wysokości opłaty stałej w Żłobku Miejskim od wysokości dochodów rodziny, z równoczesnym zabezpieczeniem pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na opłatę stałą dla najuboższych rodzin.

Dla rodzin z najniższymi dochodami – do 1100 zł netto na osobę chcemy utrzymać aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za pobyt w wysokości 150 zł, a dla pozostałych osób wprowadzić dwa progi dochodowe. Dla rodzin o dochodzie na jednego członka rodziny do 2300,00 zł netto opłata wyniesie 250 zł, a powyżej tej kwoty – 400 zł.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w postaci sfinansowania lub dofinansowania do opłaty stałej. Do korzystania z dopłaty do opłaty stałej w żłobkach uprawnieni będą nie tylko rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego. Wprowadza się bowiem zmianę polegającą na umożliwieniu otrzymania  wsparcia finansowego również rodzicom dzieci korzystających z usług katowickich żłobków niepublicznych.

W przypadku żłobków miejskich i dochodu na osobę do 1 056 zł dopłata może pokryć cały koszt. Natomiast w żłobkach niepublicznych dopłata będzie uzależniona od dochodu i wyniesie maksymalnie 500 zł (przy dochodach do 580,80 zł na osobę) lub maksymalnie 400 zł (przy dochodach od 580,81 zł do 1056,00 zł).

Warto podkreślić, że dofinansowanie do opłaty stałej w żłobku niepublicznym przyznawane będzie niezależnie od miejskiego dofinansowania do opłaty w wysokości 600 zł, które otrzymują żłobki niepubliczne do katowickich dzieci. Dofinansowania te nie wykluczają się wzajemnie.

Poniższa tabela przedstawia wzrost liczby miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach w ostatnich latach.

RokLiczba oddziałów żłobkaŁączna liczba miejsc w żłobku
201410619
201510619
201611789
201711789
201813921
201913949

Źródło: UM Katowice