image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Projekt Centrum Przesiadkowego „Mijanka” wraz z przebudową skrzyżowania ulic Katowickiej i Wojska Polskiego jest przedmiotem wielu uzgodnień. Budowa przystanku kolejowego przy Mijance także staje się realna.

W czwartek, 4 marca 2021 r., odbyła się wideokonferencja zastępcy prezydenta miasta Adama Trzebinczyka, pracowników Biura Dróg i Mostów wraz z projektantem nowoprojektowanego TUNELU z przedstawicielami PKP PLK i GZM. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia warunków technicznych budowy obiektu inżynierskiego – tunelu drogowego w ramach zadania pn. „Projekt rozbudowy dróg powiatowych ulicy Katowickiej oraz ulicy Wojska Polskiego wraz z budową zintegrowanego centrum przesiadkowego „Mijanka” w Świętochłowicach” z uwzględnieniem projektu przebudowy linii 137 oraz budowy linii metropolitarnej opracowywanej w ramach programu Kolej+.

Podczas rozmów ustalono, że nowy tunel zostanie zaprojektowany tak, aby wyjść naprzeciw założeniom planowanego układu torowego kolei metropolitarnej oraz nowego przystanku kolejowego „Mijanka”. Dodatkowo w tunelu mają znaleźć się wejścia na perony przyszłego przystanku kolejowego.

– Warto rozmawiać i tworzyć projekt, który będzie nie tylko dobry teraz, ale także w przyszłości, by nie blokować rozwoju Świętochłowic. Cieszę się, że wspólnymi siłami dążymy do przebudowy tego ważnego skrzyżowania, a także budowy nowego przystanku kolejowego, który w połączeniu z Centrum Przesiadkowym „Mijanka” stanie się centralnym węzłem komunikacji publicznej w Świętochłowicach. Dziękuję za zaangażowanie panu posłowi Jerzemu Polaczkowi, który pilotował sprawę od samego początku i pomógł w wielu aspektach – mówi Adam Trzebinczyk, zastępca prezydenta Miasta Świętochłowice.

Obecnie trwają prace projektowe w ramach przedmiotowego opracowania. Kompletna wielobranżowa dokumentacja projektowa powinna być gotowa w ciągu najbliższego roku, tak aby możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w 2023 roku (posiadając zapewnienie finansowania zadania inwestycyjnego).

Źródło: UM Świętochłowice