image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Rodzinne Planty” – zwycięzcy zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Projekt zakłada renowację terenu Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego – pomiędzy ul. Kopernika a ul. Poniatowskiego oraz pomiędzy ul. Korczaka i Przemysłową. W ramach realizacji projektu zakłada się remont istniejących alejek wraz z montażem elementów małej architektury, nasadzenia roślinności. Pierwszym etapem realizacji zadania będą konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których wypracowany zostanie projekt zagospodarowania tego terenu.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej konsultacje społeczne prowadzone są systemem mieszanym. Informacje od mieszkańców będą zbieranie:
• w punkcie konsultacyjnym na terenie Plant (07 marca 2021 r., godz. 8:00-12:00, skwer przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i ul. Poniatowskiego),
• geoankietą internetową (dostępną w terminie od 1 do 21 marca 2021 r.); ankieta jest dostępna pod linkiem: http://bit.ly/rodzinne_planty
• drogą telefoniczną dla osób, które nie będą mogły skorzystać z pozostałych form konsultacji (z projektantami można porozmawiać pod numerem +48 724 691 444 w godzinach 9:00-16:00).

Uzupełnieniem konsultacji są wywiady grupowe z zaproszonymi uczestnikami prowadzone online.

Na podstawie zebranych informacji, projektanci przygotują wstępną koncepcję zagospodarowania terenu dla Rodzinnych Plant. Następnym etapem będzie prezentacja on-line przygotowanej koncepcji wraz ze zbieraniem uwag i opinii. Wnioski z rozmów z mieszkańcami posłużą do ostatecznego opracowania ogólnej koncepcji zagospodarowania terenu oraz przygotowania szczegółowej dokumentacji.  Wybrany projekt zrealizowany zostanie jeszcze w tym roku.

Więcej informacji na stronie:

Budżet Obywatelski – rozpoczynamy konsultacje

Dąbrowskie Konsultaje Społeczne – Rodzinne Planty

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza