image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Tworzenie bezpiecznych przestrzeni publicznych oraz wpływ parków na rozwój zielonej infrastruktury to główne akcenty IV Europejskiego Webinarium Metropolitalnego „Rozmowy Metropolitalne: Jak odrodzić się po COVID-19. Definiowanie wspólnych problemów, uniwersalizacja różnic”.

Metropolia Helsinki-Uusimaa zmierza w stronę neutralności klimatycznej

Ten fiński organizm miejski w planowaniu przestrzennym duże znaczenie przykłada do rozwoju terenów zielonych oraz parków. Ich znaczenie jest szczególnie widoczne obecnie w dobie koronawirusa. Uprawianie sportu w większości obiektów zamkniętych nie jest możliwe. Dlatego też mieszkańcy wiele aktywności realizują na świeżym powietrzu. W Finlandii tegoroczna zima, dużo bardziej mroźniejsza niż przeciętna, zwiększyła zainteresowanie narciarstwem. Na szczęście nie odnotowano wzrostu zachorowalności na COVID-19 wynikających z uprawiania sportów zimowych na otwartych przestrzeniach.   

Jak podkreślił Ossi Savolainen, burmistrz regionu- do największych wyzwań stojących obecnie przed metropolią Helsinki-Uusimaa zalicza się osiągniecie neutralności klimatycznej, by odbudować metropolię  ekonomicznie po pandemii oraz konkurencyjność na płaszczyźnie międzynarodowej. Jako środki zaradcze w latach 2020-2021 wymienił on działania wspierające odzyskiwanie witalności regionów i przeciwdziałanie długoterminowym niekorzystnym skutkom COVID-19, naprawę szkód spowodowanych epidemią i wzmocnienie zaufania aktorów (firm, organizacji) do ponownego uruchomienia gospodarki, krótkoterminowe i natychmiastowe działania oraz inwestycje, jasny podział pracy i współpracę między aktorami, w której kluczową rolę odgrywa komunikacja.

Metropolia Barcelony stawia na dostęp do terenów zielonych

Zdaniem Elisendy Alamany, członkini Rady Metropolitalnej, pandemia w znacznym stopniu przyspieszyła badania, w jaki sposób tworzyć warunki i miejsca służące zdrowszemu trybowi życia mieszkańców metropolii oraz jak te miejsca powinny wyglądać, aby mieszkańcy mogli z nich czerpać jak najwięcej korzyści.

Według Elisendy Alamany pandemia daje nam też możliwość zmiany myślenia i podjęcia kroków, aby miasta i metropolie stawały się coraz bardziej przyjazne. Przykładem takich działań są m. in. koncepcja miasta wolnego od samochodów oraz kompaktowego, czyli łączącego ze sobą mieszkalnictwo,  przemysł oraz obiekty handlowe, socjalne i rekreacyjne oraz gwarantujące szybkie załatwienie niezbędnych potrzeb życiowych – tzw. zasada 15 minut. Takie działania są warunkiem niezbędnym do tworzenia bezpieczniejszych przestrzeni publicznych. Konieczne jest w nich również zarządzanie kompleksowe oraz chęć współdziałania różnych instytucji.

W dobie COVID-19 mieszkańcy metropolii Barcelony poznali już korzyści płynące z posiadania przestrzeni publicznych. Należy zatem tworzyć bardziej nadające się do życia i zrównoważone metropolie. Pandemia, pomimo całego jej niszczącego działania, może stanowić zatem bodziec do odnowienia i zaktualizowania polityki miejskiej. Według Elisendy Adamany infrastruktura zielona może być zatem bardzo ważną częścią zmian społecznych zachodzących na obszarach metropolitalnych i przyczyniać się do rozwoju zdrowotnego i mentalnego społeczeństwa dzięki bliskiemu kontaktowi z naturą (np. aktywna rekreacja, wzrost postaw ekologicznych itp.).

Zieleń zwiększa sprawność umysłu i ma zbawienny wpływ na zdrowie

Konieczność tworzenia przestrzeni zielonych, w szczególności w czasach koronawirusa, pokreślił również Mark J Nieuwenhuijsen –  Dyrektor ds. Urbanistyki, Środowiska i Zdrowia – Institute for Global Health z Barcelony. Tłumaczył, że nie możemy zapominać, że te tereny niosą ze sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia, włączając w to wydłużenie czasu życia, wpływ na zdrowie psychiczne, a także ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poziomu hałasu. Likwiduje utrzymywanie się wysp ciepła. Duży wpływ na poprawę stanu środowiska w naszych zdominowanych przez samochody metropoliach miałoby zastępowanie dróg i parkingów środowiskiem zielonym oraz eliminacja podróży transportem samochodowym indywidualnym.

Dzięki przebywaniu na obszarach zielonych ludzie lepiej wypoczywają. Przekonywał, że dla dzieci bardzo duże znaczenie mają tzw. szkoły zielone (szkoły, wokół których dominują tereny zielone). Mózgi tych dzieci rozwijają się inaczej niż dzieci uczęszczających do szkół, przy których zieleni jest mało. Tłumaczył, że teraz jest akurat bardzo dobry czas, aby zazieleniać miasta i metropolie.

Schemat ulic w miastach często przypomina kratownicę z dopuszczonym ruchem samochodów na prawie każdej z nich. Dobrym sposobem jest zamykanie części ulic dla samochodów i tworzenie na nich stref dla pieszych, rowerzystów, zasadzanie na nich drzew i roślin, tworzenie placów zabaw. Takie działania podejmowane są już w Barcelonie (np. zamknięcie ulicy Sant Antoni). Szacuje się, że dzięki nim ocalono już ok. 60 istnień ludzkich ze względu na zmniejszenie ruchu ulicznego, poziomu hałasu czy też ciepła.

Organizatorem IV Europejskiego Webinarium Metropolitalnego była Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przy współpracy z siecią European Metropolitan Authorities 

Dyskutujący podczas debaty online. Zdjęcie ekranu
Foto: GZM

Zobacz także:

Link: Jak koronawirus uderzył w europejskie metropolie? Co zrobić, aby odrodziły się po epidemii?

Link: Metropolie w czasach pandemii. Wspólne problemy i sposoby wyjścia z kryzysu – Metropolia GZM