image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Mieszkają w różnych częściach Metropolii, uczą się lub pracują. Od września ubiegłego roku pracujemy razem z nimi wsłuchując się w ich postulaty szukając „przepisu” na Metropolię „pierwszego wyboru”. Miejsca, w którym chce się mieszkać, uczyć, pracować, a w przyszłości zakładać rodziny. Zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych, w trakcie których uczestnicy projektu „Młodzi robią Metropolię” przedstawią swoje pomysły.

7 maja 2021 w godz. 16.00-19.00 porozmawiamy o partycypacji społecznej młodych, edukacji i rynku pracy, wielopokoleniowej Metropolii, komunikacji i transporcie oraz środowisku zamieszkania.

28 maja 2021 w godz. 16.00-19.00 zaprezentujemy efekty prac w obszarach: bezpieczeństwo, styl życia i zdrowie, ład(nej) i zielonej Metropolii, inteligentnych miastach, kulturze i wielokulturowości.

Oba spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mlodzi@metropoliagzm.pl. Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia. Proces konsultacji dokumentu zakończymy w czerwcu br., a jego finalna wersja zaprezentowana zostanie jesienią 2021.

Przypomnijmy, że w maju 2020 roku ogłosiliśmy nabór do projektu „Młodzi robią Metropolię”. Spośród 46 kompletnych zgłoszeń wybraliśmy grupę ponad 20 osób, w wieku od 16 do 25 lat.  Działając we współpracy z pracownikami Metropolii, tematycznymi zespołami działającymi przy GZM,  ekspertami zewnętrznymi oraz gośćmi zagranicznymi (spotkania z członkami Youth Combined Authority (YCA) działającej w strukturach Obszaru Wielkiego Manchesteru (GMCA), uczestnicy projektu dzielili się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie jako rekomendacje w „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”

Potencjalne kierunki działań pojawiły się już w zgłoszeniach. Jednym z zadań rekrutacyjnych była odpowiedź na pytania dotyczące tego, jak młodzi widzą Metropolię swoimi oczami, gdzie spędzają czas i jaki mają pomysł na jej rozwój.  W ramach przedsięwzięcia , Metropolia przygotowała także ofertę współpracy dla tych, którym nie udało się dostać do grupy projektowej. Nadal pracujemy z tą grupą nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych dotyczących Metropolii adresowanych do ludzi młodych.