image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

O tym jak dynamicznie rozwijają się tereny inwestycyjne w Bieruniu, niech świadczy poniższy filmik prezentujący, jak postępują prace przy budowe drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną. Wzdłuż budowanej drogi powstanie też ścieżka rowerowa, oświetlenie i infrastruktura teletechniczna. To bardzo ważna inwestycja, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta.

Realizowane zadanie ma na celu rozwinięcie infrastruktury na terenach inwestycyjnych Bierunia, by przyciągnąć kolejnych inwestorów i zachęcić ich do lokowania siedzib swoich firm własnie u nas.

Bieruńska część tyskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozszerza się w ogromnym tempie. Z 38 hektarów w sumie dostępnego gruntu, do zagospodarowania zostały już tylko 4 hektary. 34 hektary terenu zajęte zostały przez inwestorów, którzy realizują nowoczesne projekty inwestycyjne. Miasto Bieruń przymierza się do otwarcia kolejnych terenów inwestycyjnych. Poprzez realizację wspomnianej inwestycji drogowej, Miasto chce otworzyć nowe tereny inwestycyjne przy KSSE dla kolejnych przedsiębiorców.

Pamiętajmy, że nowi inwestorzy to nie tylko nowe miejsca pracy, jakże ważne w obliczu wygaszania kopalń, ale również olbrzymie wpływy z podatków do budżetu Miasta. To z tych podatków budowane sa drogi; realizowane są inwestycje kubaturowe – w infrastrukturę sportową, oświatową, kulturalną; budowane jest oświetlenie; rewitalizowane są tereny zielone i świadczone są wszelkie usługi publiczne, itd.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Koszt pierwszego etapu to 4 miliony 790 tysięcy złotych. Zdecydowaną większość kosztów pokryją dofinansowania, które miasto pozyskało w zeszłym roku z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych (łącznie 4 mln zł). W ramach tego etapu zrealizowany zostanie blisko półkilometrowy odcinek drogi. W kolejnych latach

Miasto Bieruń planuje realizację drugiego odcinka, który ostatecznie połączy ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną.

Inwestycja ta zrealizowana zostanie do stycznia 2022 roku. Polega ona w szczególności na:

  • budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową
  • budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od istniejącego słupa posadowionego w ul. Ekonomicznej do końca realizowanej inwestycji
  • budowie kanalizacji technologicznej

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

  • jezdnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
  • ścieżka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych koloru czerwonego
  • chodniki z kostki betonowej
  • zjazdy z kostki betonowej
  • elementy ulic: kraweżniki betonowe i obrzeża betonowe
  • kanalizacja deszczowa
  • oświetlenie uliczne składające się z 18 słupów i 18 opraw typu LED

Źródło: UM Bieruń