image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich otrzymał dotację w wysokości 21.850 zł z Narodowego Centrum Kultury na realizację, aż siedmiu inicjatyw kulturalnych, w ramach II części programu “Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021”.

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Dotacja jest wynikiem wielu spotkań, rozmów, przeprowadzonej diagnozy oraz złożonego wniosku. Od 1 sierpnia do 13 listopada w naszym mieście realizowane będą projekty, które są inicjatywą mieszkańców.

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Miejski Dom Kultury w Piekarach już teraz bardzo cieszy się na współpracę i nowe pomysły.

Warto wspomnieć, że niedawno informowaliśmy o otrzymaniu przez MDK dotacji w wysokości 84.100 zł w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Źródło: UM Piekary Śląskie