image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

41 ofert terenów inwestycyjnych z gmin Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, przeznaczonych m.in. pod działalność produkcyjną czy usługową, jest prezentowanych podczas Targów Inwestycji i Nieruchomości EXPO REAL. To jedna z największych imprez wystawienniczych w Europie w tej branży, która w tym roku odbywa się od 11 do 13 października w Monachium. Po raz kolejny na wspólnym stoisku do inwestycji w regionie zachęcają: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasto Katowice oraz Województwo Śląskie.

Zgodnie z informacjami organizatorów w tegorocznej edycji targów swój udział zapowiedziało ponad 1200 wystawców. Są to miasta i regiony europejskie oraz podmioty komercyjne, działające głównie w obszarze nieruchomości. Pochodzą m.in. z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Portugalii i Hiszpanii. W ostatniej edycji targów, która odbyła się przed pandemią w 2019 roku, imprezę odwiedziło ponad 47 tys. osób z blisko 80 krajów.

W trakcie tegorocznej edycji targów prezentowanych jest 41 ofert inwestycyjnych gmin GZM. Są to przede wszystkim tereny (od około 1 ha nawet do kilkunastu ha) przeznaczone m.in. pod działalność produkcyjną, usługową, magazynową czy zabudowę mieszkaniową.

Ujęcie metropolitalne coraz częściej w nowych raportach i analizach

Odwiedzający stoisko mogą dowiedzieć się więcej na temat potencjału gospodarczego i rozwojowego Metropolii.  Prezentowane są informacje istotne dla decyzji inwestycyjnych, które dotyczą m.in. prac GZM na rzecz podnoszenia jakości życia, rozwoju transportu zbiorowego, mobilności czy warunków mieszkaniowych. Nie brakuje również informacji na temat potencjału naukowego i edukacyjnego w procesie kształcenia wykwalifikowanych pracowników oraz kolejnych projektów rozwojowych dotyczących prac nad udostępnieniem nowych terenów inwestycyjnych.

Warto dodać, że coraz częściej, w różnych rankingach czy analizach gospodarczych, pod uwagę brany jest całościowo obszar Metropolii. Oznacza to, że nawet jeśli publikacja dotyczy jednego z miast związku metropolitalnego, uwzględniany w niej jest kontekst metropolitalny podnoszący tym samym ogólną ocenę efektywnego zagospodarowania poszczególnych terenów. Uwarunkowania te zostały opisane m.in. w niedawno opublikowanym raporcie ABSL, który dotyczył sektora nowoczesnych usług w Katowicach.

Metropolitalna Akademia Inwestora, czyli forum wymiany dobrych praktyk

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia od samego początku pracuje na rzecz jak najlepszego wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego miast i gmin wchodzących w jej skład.

We wrześniu 2019 roku została uruchomiona „Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości”. To cykliczne spotkania służące wymianie doświadczeń i dobrych praktyk wśród pracowników urzędów miast i gmin GZM odpowiedzialnych za obsługę inwestorów.  W maju br. ukazało się pierwsze wydanie biuletynu gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pt. „W Metropolii. Biznes”.

Partnerem przedsięwzięcia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Warto w tym miejscu wspomnieć, że KSSE po podsumowaniu dziewięciu miesięcy tego roku poinformowała, że wydała rekordową liczbę, bo 60 decyzji o wsparciu nowych inwestycji, dzięki którym powstanie ponad 5 tys. nowych miejsc pracy.

Biuletyn jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą, stąd ukazuje się w polskiej i w angielskiej wersji językowej. Część informacji i danych w nim zawartych jest dodatkowo publikowana w formie wideo.

Pociągi na trasie Bytom-Gliwice dostosowane do godzin pracy w gliwickiej KSSE

Dostępnego komunikacyjna, zwłaszcza w kontekście codziennych podróży do pracy, jest jednym z istotnych elementów, mających wpływ na ogólną ocenę danego terenu inwestycyjnego. Dlatego też ma to duże znaczenie podczas wprowadzania usprawnień w funkcjonowaniu transportu publicznego na terenie GZM związanych przede wszystkim z przywróceniem znaczenia transportu szynowego poprzez budowę Kolei Metropolitalnej czy powiększanie wspólnej oferty biletowej komunikacji autobusowej i pociągów.

Jedną ze zmian, która niebawem zostanie wprowadzona wraz z nowym rozkładem PKP, jest m.in. dofinansowywane przez Metropolię przywrócenie funkcjonowania pociągów osobowych na trasie Bytom-Gliwice, które znacząco skrócą czas podróży pomiędzy tymi miastami (podróż autobusem zajmuje w tej chwili ok. 50 min, podczas gdy pociągiem potrwa ok. 20 min). Trasę tę będzie obsługiwać 15 par pociągów, kursujących co godzinę w szczycie porannym i popołudniowym oraz co dwie godziny poza szczytem. Co ważne – godziny kursowania pociągów będą dopasowane m.in. do funkcjonowania podstrefy gliwickiej w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Czytaj więcej: W przyszłym roku Metropolia sfinansuje nowe połączenia kolejowe na trasach Katowice-Sławków oraz Gliwice-Bytom

Ponadto Zarząd Transportu Metropolitalnego, organizator transportu zbiorowego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, przygotował specjalną ofertę dla pracodawców na rzecz promowania komunikacji miejskiej wśród pracowników. Poprzez nawiązanie tej współpracy, możliwy jest zakup większej puli biletów po preferencyjnych cenach.

Czytaj więcej: Oferta dla pracodawców

Wydanie 1 biuletynu „W Metropolii. Biznes”: https://metropoliagzm.pl/2021/05/24/w-metropolii-biznes-o-gospodarczych-atutach-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii/

Wydanie 2 biuletynu „W Metropolii. Biznes”: https://metropoliagzm.pl/de/2021/07/28/drugi-numer-biuletynu-ekonomicznego-w-metropolii-biznes/