image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Przez trzy ostatnie lata pobudzały kreatywność młodych, uczyły otwartości i współpracy, a także angażowały w ciekawe kulturalne przedsięwzięcia. Mowa o Pokładach Kultury – projekcie, którego celem było stworzenie miejskiego programu edukacji kulturalnej. 8 października w Teatrze Rozbark odbyło się forum podsumowujące projekt.

W forum poświęconym edukacji kulturalnej udział wzięli zastępca prezydenta Adam Fras, przedstawiciele bytomskich szkół  i placówek kulturalnych, a także animatorzy kultury oraz specjaliści i praktycy, którzy angażowali się w bytomski projekt. Naszymi gośćmi byli także Anna Michalak-Pawłowska, dyrektorka warszawskiej Dorożkarni, która przez wiele lat pełniła funkcję pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Edukacji kulturalnej, pełniąca tę samą funkcję w Łodzi Jolanta Sławińska-Ryszka oraz Piotr Knaś, badacz pracujący w Małopolskim Instytucie Kultury.

Podczas spotkania przedstawiono rezultaty projektu, w którym kluczową rolę odegrali bytomscy nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, którzy przystąpili do projektu i realizowali programy edukacji kulturalnej. Sporo miejsca poświecono też roli edukacji kulturalnej w podnoszeniu kompetencji obywatelskich czy spojrzeniu na rewitalizację miasta w kontekście edukacji kulturalnej. Uczestnicy spotkania odnosili się do wniosków i refleksji pojawiających się podczas konferencji podsumowującej, która miała miejsce w czwartek w Pałacu w Miechowicach.

Więcej kultury

Rozwijając w młodych kompetencje twarde, ukierunkowane na konkretną wiedzę, przez szereg lat system edukacji lekceważył potrzebę kształtowania wśród dzieci i młodzieży kompetencji społecznych.

Dlatego też założeniem Pokładów Kultury było stworzenie uniwersalnego programu edukacji kulturalnej, opartego na podnoszeniu kompetencji nauczycieli, budowaniu narzędzi i wreszcie świadomym uczestnictwie w kulturze kadry pedagogicznej oraz ich uczniów.

Do projektu zaproszono nauczycieli z trzydziestu bytomskich szkół, którzy stali się koordynatorami edukacji kulturalnej w swojej placówce, tworząc jednocześnie sieć miejskich koordynatorów. I tak nauczyciele biorący udział w projekcie odbyli cykl spotkań warsztatowych, które poprowadzili specjaliści z zakresu edukacji kulturalnej.

 Warsztaty prowadzili m.in.: Łukasz Dziuba z Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, dr Agata Cabała z Uniwersytetu Śląskiego, Ewa Kokot, artystka sztuk wizualnych, Agata Tecl-Szubert z Filmoteki Śląskiej, którą pamiętamy jeszcze z CSW Kronika i jej projektów dla najmłodszych odbiorców sztuki współczesnej. Zaproszenie do projektu przyjęły także współpracująca z Instytutem Teatralnym Aleksandra Drzazga oraz Anna Rak z Muzeum Górnośląskiego.

Założeniem projektu było również stworzenie Mapy Pokładów Kultury, a więc miejsc i osób na terenie naszego miasta, które mogą wspierać bytomskie placówki oświatowe w realizacji swoich zadań.

Projekt został objęty wsparciem merytorycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Realizacja projektu została dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Źródło: UM Bytom