image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.  Wśród sygnatariuszy znalazło się 138 podmiotów. Wykorzystanie technologii wodorowych będzie jednym z istotnych elementów na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej.  To także szansa budowy przewagi polskich przedsiębiorców i stworzenia wielu tysięcy miejsc pracy.

Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”.

– Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji, jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne – setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze – zaznacza minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dodaje, że upowszechnienie wodoru to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”

Metropolia GZM również dostrzega potencjał stosowania wodoru jako paliwa przyszłości. Jednym z efektów było podpisanie listów intencyjnych z PKN ORLEN i TAURON Polska Energia ws. rozwijania technologii wodorowych. Ponadto GZM pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 20 autobusów wodorowych. Uczestniczy również w projekcie Śląskiej Doliny Wodorowej, który jest częścią rządowej strategii w tym obszarze.

Ponad 80 mln zł dotacji dla Metropolii na zakup autobusów napędzanych wodorem