image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zwiększenie udziału osób młodych w życiu społecznym, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, rozwijanie transportu i zielonej infrastruktury – to niektóre cele strategiczne, wskazane przez mieszkańców GZM w wieku od 16 do 25 lat, którzy brali udział w projekcie „Młodzi robią Metropolię”. Po ponad roku wspólnej pracy, nadchodzi czas na podsumowanie projektu.  

„Młodzi robią Metropolię” to projekt, w którym uczestniczyła grupa 25 młodych mieszkańców GZM, a także zespół naukowy z Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca miała na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków działań dla ludzi młodych, podejmowanych przez GZM i jej gminy członkowskie. Założeniem projektu było włączenie młodzieży w procesy decyzyjne oraz uzyskanie informacji na temat zmian, które według nich powinny być podejmowane w Metropolii. We wtorek (26 października) odbyło się spotkanie uczestników projektu z zarządem Metropolii, podczas którego przedstawiono pierwsze wnioski.

Postulaty wniesione przez młodych mieszkańców okazały się bardzo zróżnicowane. Uczestnicy projektu wskazali, że oczekują dialogu i współpracy w procesach miastotwórczych. Oczekują także lepszej edukacji –  przygotowującej do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Chcą dobrej i przyjaznej przestrzeni publicznej, sprzyjającej realizacji wszystkich potrzeb bez względu na stan zdrowia i wiek. Sprzeciwiają się betonowaniu miast, oczekują zielonych i przyjaznych przestrzeni do życia. Pragną mieć dostępu do rynku pracy, który nadąża za nowymi możliwościami i trendami. Chcą przemieszczać się po mieście dobrze zorganizowanym transportem publicznym.  

Efektem projektu „Młodzi robią Metropolię” jest raport – zawierający diagnozę, cele strategiczne i pomysły na zadania interwencyjne – który zostanie udostępniony gminom GZM oraz departamentom merytorycznym Urzędu Metropolitalnego. Ponadto cele wskazane przez mieszkańców posłużą  w opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Uczestnicy projektu zostali także zaproszeni do zespołów doradczych GZM działającego w obszarze wyzwań demograficznych.  

Czytaj więcej o projekcie Młodzi robią Metropolię TUTAJ