image_pdfimage_print
image_pdfimage_print
19 listopada 2021 roku w Katowicach odbyła się Gala Finałowa programu Symbol 2021, organizowana przez  PubliCity Media Group.
W tej edycji już po raz 11. Organizatorzy zaprezentowali laureatów reprezentujących symboliczną elitę Polski. Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są  firmy, samorządy, uczelnie i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem. Symbol to Nagroda dla tych, którzy zmieniają świat na  lepsze.

Decyzją Kapituły programu Symbol 2021 Miasto Katowice uzyskało tytuł Symbol Odpowiedzialności Społecznej 2021. Lata starań o podniesienie jakości życia w naszym mieście zostały zauważone i nagodzone tytułem symbol 2021. Odpowiedzialność społeczna to przede wszystkim dbanie o zrównoważony rozwój oraz o dobrobyt i zdrowie mieszkańców Katowic.

W Katowicach, w których dokonała się w ostatnich latach niebywała zmiana, a mieszkańcy są jej najlepszymi ambasadorami, realizowanych jest szereg projektów i programów społecznych dedykowanych mieszkańcom miasta, które zdecydowanie wpływają na poprawę jakości życia. Wśród najważniejszych można wymienić: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Centra Społecznościowe oraz Programy Aktywności Lokalnej, projekt „Złota rączka”, Katowickie Centrum Seniora, Program „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”, program „Nas troje i więcej”, Informator dla osób niepełnosprawnych „Katowice bez barier”, Tłumacz Migam, Sklep socjalny  oraz program Katowicka Karta Mieszkańca.

Przyznana nagroda jest również motywacją do podejmowania nowych wyzwań w zakresie zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych zdiagnozowanych w naszym mieście. To wyjątkowe wyróżnienie mobilizuje do podejmowania nieustannych działań odpowiedzialnych społecznie i ukierunkowanych na przyszłość.

scianka (116 of 181).jpg

IMG-20211122-WA0000.jpg