image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

20 grudnia przegłosowano przyszłoroczny budżet miasta w łącznej wysokości ponad 1,1 mld zł. Na inwestycje w mieście przeznaczonych zostanie 263 mln zł.

– Jestem przekonana, że tak skonstruowany budżet odpowiada na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań, aby Zabrze nadal prężnie się rozwijało. Mam nadzieję na konstruktywną współpracę ponad podziałami politycznymi, gdyż kontynuacja programu rozwoju miasta to wyzwanie dla całego samorządu – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Nad przychodami i wydatkami Zabrza na 2022 rok obradowano podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zabrze. Po przedstawieniu przez prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik projektu uchwały budżetowej i przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz opinii Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Zabrze odbyła się dyskusja. Następnie radni przyjęli budżet na przyszły rok.

Źródło: UM Zabrze