image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował ranking gmin dotyczący spisu do CEEB. Pod koniec styczna w bazie znalazło się 1,2 miliona deklaracji o emisyjności. Jak wygląda sytuacja w gminach Metropolii?  Liderem jest Chełm Śląski. 

Baza Emisyjności Budynków (CEEB) została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jest to elektroniczna baza do gromadzenia i udostępniania informacji o budynkach i lokalach w zakresie źródeł ciepła, źródeł spalania paliw  o nominalnej mocy nie przekraczającej 1 MW. Obowiązkiem złożenia deklaracji są objęci właściciele i zarządcy nieruchomości spełniających kryteria sprawozdawczości.

Na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  został opublikowany ranking gmin dotyczący wpisu do CEEB. Dopiero w tym roku można zaobserwować znaczący wzrost składanych deklaracji. W ciągu niecałego miesiąca złożono ich ponad pół miliona. Na dzień 25 stycznia 2022 roku  jest ich w bazie ponad  milion dwieście tysięcy.

Ranking gmin powstał w oparciu o liczbę punktów adresowych przypisanych do obszaru danej gminy.

Na terenie Metropolii gminy, w których udało się zebrać już ponad 20 % ankiet od osób i podmiotów objętych obowiązkiem deklaracji, to: Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Radzionków, Łaziska Górne i Wyry. Nieźle wypadają też: Lędziny, Kobiór, Mikołów i Wojkowice. Pozostałe gminy do tej pory nie przekroczyły 15% punktów adresowych.

Zmotywować właścicieli budynków do składania deklaracji można na wiele sposobów. Niektóre gminy zdecydowały się na zatrudnienie profesjonalnych ankieterów, którzy często są też doradcami energetycznymi. Osoby takie same udają się do wszystkich budynków ułatwiając wypełnianie i zbierając ankiety o sposobie ogrzewania i stopniu termomodernizacji budynków.

Są też gminy, które uzależniają wypłatę dofinansowania do wymiany źródła ciepła bądź instalacji OZE od wpisania budynku do CEEB.

No i oczywiście jest mechanizm ustawowy wskazujący na wysokość kary za niewypełnienie w terminie ankiety; kara grzywny w wysokości do 500 zł, jeżeli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Z pełnym rankingiem można zapoznać się tutaj: https://zoneapp.gunb.gov.pl/ranking/

Kogo dotyczy ten obowiązek?

  • Każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada jedno lub więcej źródeł ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy i jak należy złożyć deklarację?

Deklaracje można składać do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, za pośrednictwem internetowego formularza powiązanego z Profilem Zaufanym umożliwiającego korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub odpowiadającej mu wersji papierowej w terminach:

  • 14 dni dla nowo powstałych budynków – należy zgłosić wnioskiem o zakończenie budowy lub uzyskać decyzję o pozwolenie na użytkowanie(co oznacza, że dla nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o zakończenie budowy lub wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie budynku),

– 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu w przypadku właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, którzy eksploatowali przed dniem wejścia w życie przepisów źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Gminy GZM z liczbą złożonych deklaracji na dzień 2.02.2022 r.:

Miejsce w rankingu na poziomie województwa śląskiego Gmina – nazwa Gmina – rodzaj Liczba punktów adresowych Liczba punktów adresowych z co najmniej 1 złożoną deklaracją Poziom wypełnienia bazy CEEB
1 Chełm Śląski  gmina wiejska 1716 441 25%
5 Gierałtowice  gmina wiejska 3726 835 22%
7 Imielin  gmina miejska 2838 645 22%
6 Radzionków  gmina miejska 3161 724 22%
11 Łaziska Górne  gmina miejska 3563 765 21%
12 Wyry  gmina wiejska 2494 527 21%
28 Lędziny  gmina miejska 3508 606 17%
48 Kobiór  gmina wiejska 1415 231 16%
37 Mikołów  gmina miejska 9061 1456 16%
45 Wojkowice  gmina miejska 2086 336 16%
51 Będzin  gmina miejska 7338 1120 15%
60 Bojszowy  gmina wiejska 2259 343 15%
58 Mierzęcice  gmina wiejska 2759 437 15%
54 Pilchowice  gmina wiejska 3581 560 15%
49 Ruda Śląska  gmina miejska 13026 1975 15%
61 Sławków  gmina miejska 2166 326 15%
50 Tychy  gmina miejska 12681 1951 15%
71 Bobrowniki  gmina wiejska 4728 673 14%
75 Rudziniec  gmina wiejska 3423 487 14%
78 Sośnicowice  gmina miejsko-wiejska 2655 378 14%
87 Knurów  gmina miejska 3780 495 13%
93 Pyskowice  gmina miejska 2366 314 13%
85 Świerklaniec  gmina wiejska 4198 557 13%
110 Czeladź  gmina miejska 4197 515 12%
102 Mysłowice  gmina miejska 10356 1344 12%
104 Piekary Śląskie  gmina miejska 7552 932 12%
124 Bieruń  gmina miejska 3915 459 11%
118 Gliwice  gmina miejska 20356 2287 11%
130 Ożarowice  gmina wiejska 2043 237 11%
119 Tarnowskie Góry  gmina miejska 11653 1335 11%
123 Zbrosławice  gmina wiejska 4821 536 11%
136 Psary  gmina wiejska 4352 463 10%
135 Siewierz  gmina miejsko-wiejska 4971 542 10%
137 Świętochłowice  gmina miejska 4124 440 10%
143 Chorzów  gmina miejska 6996 691 9%
141 Dąbrowa Górnicza  gmina miejska 15723 1464 9%
142 Zabrze  gmina miejska 15139 1408 9%
156 Bytom  gmina miejska 11531 995 8%
153 Katowice  gmina miejska 27406 2456 8%
157 Siemianowice Śląskie  gmina miejska 4931 441 8%
155 Sosnowiec  gmina miejska 17277 1445 8%