image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W kasie oraz w sali kinowo-widowiskowej Kina Zacisze zostały zainstalowane pętle indukcyjne czyli system przeznaczony dla osób słabosłyszących korzystających z aparatów słuchowych. Pętla indukcyjna umożliwia osobie niedosłyszącej, korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku. Znacząco wzrasta komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku.

Dzieje się tak, ponieważ pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej. Aby skorzystać z tej funkcji należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny “T”.

Kino Zacisze chce być dla widzów coraz bardziej dostępne. Zapraszamy do kina Zacisze na seanse przyjazne sensorycznie, seanse z audiodeskrypcją i napisami oraz projekcje kina bez barier.

Najbliższy seans z audiodeskrypcją i napisami odbędzie się 4 maja i będzie to film: SONATA.

Seans kina bez barier (osoby z niepełnosprawności mają wstęp wolny na wszystkie seanse opatrzone hasłem KINO BEZ BARIER) odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 18.15 i będzie to film: SONIC 2 SZYBKI JAK BŁYSKAWICA.

Najbliższy SEANS PRZYJAZNY SENSORYCZNIE odbędzie się 20 kwietnia i będzie to pokaz bajki: ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA.

Zakup pętli został zrealizowany w ramach projektu “Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.