image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Na wiadomość o tym, że miejskie kamienice m.in. przy ulicy Matejki zostaną wyremontowane ich mieszkańcy czekali wiele długich lat. Szczęśliwie dla wielu z nich możemy przekazać informację o tym, że miasto pozyskało kolejne środki na realizację kluczowych inwestycji w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Oba z nich zakładają właśnie inwestycje w remonty naszych przestarzałych miejskich kamienic.

Dofinansowanie przyznano dla 2845 jednostek samorządu terytorialnego (JST) i związków JST. Łącznie w ramach dwóch projektów Siemianowic Śląskich pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I” oraz „Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II” wartość przyznanego dofinansowania wyniesie 34 996 500,00 zł.

Z tej okazji odbyło się dziś krótkie spotkanie z przedstawicielami regionalnych mediów, którzy bezpośrednio mogli przekonać się gdzie i z jakiego powodu tego typu zadania inwestycyjne są potrzebne w mieście.

Gospodarzem spotkania z dziennikarzami był Prezydent Miasta, będący jednocześnie inicjatorem całego projektu i wniosku o rewitalizację miejskiej substancji mieszkaniowej. W trakcie spotkania przyjął on symboliczny czek na realizację obu inwestycji z rąk senator Doroty Tobiszowskiej, która od kilku lat regularnie wspiera miasto w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Zadania ujęte w siemianowickich projektach obejmują rewitalizację zdegradowanych budynków zarządzanych przez miasto wraz z zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą, a także remont kilkudziesięciu silnie zdegradowanych lokali, w celu przywrócenia i nadania im funkcji mieszkalnych. Przyznane środki stanowić będą 90% planowanych do poniesienia wydatków inwestycyjnych.

Jak zaznaczył na spotkaniu Rafał Piech, prezydent miasta:  – Choć do remontu zakwalifikowanych zostało kilkadziesiąt miejskich kamienic, to dopiero w drodze procedur przetargowych uwzględniających m.in. aktualne ceny materiałów budowlanych lub kosztów pracy, okaże się ile finalnie miasto zdoła wyremontować budynków i lokali. Nikt z nas nie ma jednak wątpliwości, że tak potężny zastrzyk finansowy ze strony rządowej pozwoli nam wykonać tak szeroki zakres prac remontowych w miejskich budynkach, jakiego nie dokonalibyśmy przez kilka lat z samego budżetu miasta. 

Gospodarz miasta zauważył również, że w kolejce po mieszkalny lokal komunalny czeka w Siemianowicach Śląskich ponad 1500 rodzin. – Większości z mieszkańców oczekujących na mieszkanie – zwłaszcza młodych małżeństw na dorobku – nie stać na wynajem lub zakup nowego mieszkania. Pozostaje im więc mieszkanie z rodzicami lub dziadkami i czekanie w kolejce po klucze do lokalu posiadającego niski czynsz, ale wymagającego często dużego nakładu finansowego na remont.  Sytuacja ta bierze się z faktu, że niski czynsz, jakiego oczekują mieszkańcy w mieszkaniach komunalnych, nie jest w stanie  zabezpieczyć i pokryć kosztów eksploatacji budynków oraz przeprowadzenia rewitalizacji danej kamienicy, stąd jak dalej zaznacza Rafał Piech: – Z pomocą może przyjść właśnie taki pilotażowy program, jaki wdrożymy dzięki otrzymanej dotacji. Wyremontujemy pustostany do poziomu, w którym będzie można godnie w nich mieszkać, przy koszcie czynszu nieporównywalnie niższym, niż ma to miejsce w nowszych budynkach. Wiem, że młodzi mieszkańcy, którzy chcą przejść do swojego skromnego ale własnego lokum, czekają na taką propozycję ze strony urzędu.