image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W 2015 roku państwa członkowskie ONZ przyjęły Agendę 2030 zawierającą 17 celów zrównoważonego rozwoju, m.in. walkę z ubóstwem, zapewnienie czystej energii, dbałość o środowisko czy bardziej zrównoważone miasta. Metropolia już teraz realizuje wiele z tych celów, o czym można przeczytać w raporcie, który został wydany przy okazji odbywającego się w czerwcu Światowego Forum Miejskiego w Katowicach.

Cele zawarte w Agendzie 2030 dotykają aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Łącznie tworzą bardzo ambitny plan rozwoju świata. Zostały one wyznaczone na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek.

– Obecnie realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju jest szczególnie ważna – zauważa Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska GZM.

–  Doświadczamy skutków pandemii, zmian klimatycznych, kryzysu uchodźczego, a także innych dramatycznych wydarzeń, które wymagają od nas przyjęcia aktywnej postawy i wprowadzania radykalnych zmian do naszej codzienności. Opracowany przez nas raport pokazuje, jak omawiane cele przenikają się i uzupełniają, oraz jak projekty realizowane przez GZM przyczyniają się do wypełniania Agendy 2030 – dodaje dyrektor w GZM.

Opisane w raporcie projekty dotyczą zagadnień związanych z poprawą jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez przeciwdziałanie niskiej emisji, wspieranie efektywności energetycznej, zrównoważoną mobilność, poprawę transportu publicznego, zazielenianie miast, a także ochronę i zwiększanie różnorodności biologicznej w GZM.

Zawarte w Agendzie 2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju podzielić można na 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo. Dla każdego celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie 169 zadań.

Agenda 2030 została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Co ważne, do realizacji celów włączane są nie tylko rządy państw członkowskich, ale także środowiska biznesowe i organizacje pozarządowe.

Kliknij i przeczytaj raport:  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju