image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, to:

 1. weryfikacja zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców do zasobu i uzupełnianie baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB,
 2. przygotowywanie do corocznego wyłączania z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 3. administrowanie danymi udostępnianymi poprzez Geoportal Miasta, rejestrowanie użytkowników w systemie, nadawanie im uprawnień,
 4. udostępnianie informacji zawartych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz naliczanie należności,
 5. podpisywanie wydanych przez Wydział Geodezji dokumentów, wskazanych w imiennym upoważnieniu Prezydenta Miasta,
 6. prowadzenie całości spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
 7. pełnienie dyżurów w Biurze Obsługi Mieszkańców zgodnie z harmonogramem, w tym:

– udzielanie informacji z obszaru działania Wydziału Geodezji,

– wydawanie formularzy i wniosków,

– wydawanie zamówionych materiałów,

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku, to:

 1. weryfikacja zbiorów danych i materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przekazywanych przez wykonawców do zasobu i uzupełnianie baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB,
 2. przygotowywanie do corocznego wyłączania z zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową,
 3. administrowanie danymi udostępnianymi poprzez Geoportal Miasta, rejestrowanie użytkowników w systemie, nadawanie im uprawnień,
 4. udostępnianie informacji zawartych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz naliczanie należności,
 5. podpisywanie wydanych przez Wydział Geodezji dokumentów, wskazanych w imiennym upoważnieniu Prezydenta Miasta,
 6. prowadzenie całości spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
 7. pełnienie dyżurów w Biurze Obsługi Mieszkańców zgodnie z harmonogramem, w tym:

– udzielanie informacji z obszaru działania Wydziału Geodezji,

– wydawanie formularzy i wniosków,

– wydawanie zamówionych materiałów,

– weryfikacja dokonanych przez strony płatności.

Komplet informacji związanych z tymi ofertami pracy dostępny na stronie BIP:

https://bip.msiemianowicesl.finn.pl/bipkod/030/002

Treść oferty dot. stanowiska inspektora

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928656

Treść oferty dot. stanowiska podinspektora

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928633

Oświadczenie RODO:

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928620

Formularz informacyjny:

https://eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928618

Oświadczenie:

eurzad.finn.pl/msiemianowice/server/pobierz_rejestry_zalacznik/928621

Źródło: UM Siemianowice Śląskie