image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zgodnie z ostatnio przyjętą Strategią GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2035 działania Metropolii prowadzone są zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Podkreślając jak wielkie znaczenie ma dla nas ochrona środowiska i wszystkie aspekty zmierzające do zapobieganiu zmianom klimatycznym po raz kolejny bierzemy udział jako Partner Eco w  Szczycie Klimatycznym TOGETAIR.

Wydarzenie to składa się z szeregu niezwykle ciekawych tematycznych debat  (https://togetair.eu/agenda/), które odbędą się w dniach 20-21.04.2023 r., czyli tuż przed Dniem Ziemi. Może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba przez stronę internetową wydarzenia (https://togetair.eu/) lub na żywo w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie po wcześniejszej rejestracji na stronie Wydarzenia.

Przedstawicieli GZM będzie można wysłuchać w następujących panelach:

 1. JAKĄ WYSOKĄ CENĘ ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI? – udział Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska Pana Damiana Kołakowskiego (20.04.2023 – godz. 9:50);
 2. SMOG KONTRATAKUJE. ZDROWIE PUBLICZNE POLAKÓW – udział Dyrektorki Departamentu Infrastruktury i Środowiska Pani Blanki Romanowskiej (21.04.2023 – godz. 9:50);
 3. GDZIE SĄ GRANICE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW? – udział Wiceprzewodniczącego Zarządu GZM Pana Henryka Borczyka (21.04.2023 – godz. 13:20)

Dodatkowo w ramach partnerstwa zorganizowana zostanie  debata przy „Okrągłym Stole Odpadowym”. Tematyka dotyczyć będzie gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności w kontekście zamiaru budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie GZM, która jako nowoczesna elektrociepłownia może zapewnić czystszą energię i ciepło niż dotychczasowe źródła konwencjonalne oparte na węglu kamiennym. Debata dotyczyć będzie potrzeby dokonania niezbędnych zmian legislacyjnych, które pozwolą metropoliom skuteczniej realizować gospodarkę odpadami na ich terenie.

Debatę przeprowadzi ekspertka pani Barbara Lampart, prezeska firmy INVESTEKO Serwis Sp. z o.o., a jej uczestnikami będą:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji TBC
 • Wiceprzewodniczący Zarządu GZM – Pan Henryk Borczyk
 • Prezydent Miasta Bytom – Pan Mariusz Wołosz
 • Poseł na Sejm RP – Pan Robert Warwas
 • Poseł na Sejm RP – Pan Grzegorz Matusiak
 • Poseł na Sejm RP – Pan Grzegorz Gaża
 • Prezes Spółki Port Czystej Energii – Pan Sławomir Kiszkurno
 • Partner w Kancelarii Ziemski&Partners – Pan Maciej Kiełbus

Logo wydarzenia do pobrania –  https://togetair.eu/dla-mediow/