image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Delegacja samorządowców z Ukrainy, gdzie trwają prace nad Strategią Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej, spotkała się we wtorek (16 maja) z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miasta Katowice. Władze ukraińskich miast chciały poznać doświadczenia związane z funkcjonowaniem pierwszego związku metropolitalnego w Polsce.  

Prace nad utworzeniem Strategii Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku. To dokument, który będzie wyznaczać kierunki rozwoju tego organizmu miejskiego. W jego skład wchodzi 17 gmin, w których mieszka ponad 1 mln osób. Centralnym miastem jest Lwów z ponad 700 tys. mieszkańców.

Podczas spotkania z delegatami przewodniczący GZM Kazimierz Karolczak objaśnił, jakie są zadania i kompetencje pierwszej powołanej na mocy ustawy Metropolii w Polsce. Zaznaczył, że celem GZM jest integracja i współpraca 41 tworzących ją gmin.

Na tę chwilę Metropolia zajmuje się przede wszystkim integracją i koordynacją publicznego transportu zbiorowego. Przewodniczący podkreślił jednak, że jest jeszcze wiele zadań, jak np. gospodarka wodna i odpadowa, które nie muszą być samodzielnie organizowane przez poszczególne samorządy, a mogłyby przejść pod zarządzanie GZM. Do tego potrzebne są jednak zmiany w ustawie  o związku metropolitalnym.

Przewodniczący wspomniał także o pomocy, jakiej Metropolia udzielała Ukrainie od momentu, gdy Rosja zaatakowała ten kraj w lutym 2022 roku. Zaznaczył, że życzy wszystkich Ukraińcom, aby wojna dobiegła końca, oczywiście z powodzeniem dla Ukrainy.

Strategia Rozwoju dla Aglomeracji Lwowskiej jest przygotowywana w ramach programu Rady Europy „Decentralizacja i reforma publicznej administracji w Ukrainie” przy współpracy z polską Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Inicjatorzy tłumaczą, że ich celem jest wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego w obwodzie lwowskim. To także jeden z elementów, które mają przybliżyć Ukrainę do obecności w NATO oraz Unii Europejskiej.