image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W Muzeum Śląskim podczas gali konkursów na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2023 i Architekturę Roku Województwa Śląskiego wręczono również nagrody przyznane w ramach Międzyuczelnianego Konkursu o Nagrody Śląskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace magisterskie licencjackie / inżynierskie oraz kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju.

W Muzeum Śląskim ogłoszono wyniki czterech konkursów dotyczących architektury i gospodarki przestrzennej. W ich organizację zaangażowane są środowiska branżowe oddziałów śląskich jak: Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Śląska Okręgowa Izba Architektów RP, Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP) a także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Jeden z konkursów, już po raz kolejny, objęty został patronatem Przewodniczącego Zarządu GZM Kazimierza Karolczaka. Nagradzane są w nim prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie i kursowe realizowane w ramach programu studiów.

Dyplom Roku przypadł w udziale Wiktorii Anczykowskiej, absolwentce Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, za pracę magisterską dotyczącą Gliwic „System wysp chłodu jako sposób na zmniejszenie skutków miejskiej wyspy ciepła w okresie letnim na przykładzie dzielnic Śródmiejskie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Z kolei wyróżniona praca inżynierska dotyczyła Raciborza i powstała w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. To projekt zagospodarowania  terenu byłej stacji kolei wąskotorowej w Nieborowicach koło Gliwic.

W imieniu GZM udział brała Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu.

– Cieszę się, że GZM jest włączona w tą szeroką dyskusję o przestrzeni. Wśród zadań ustawowych mamy kształtowanie ładu przestrzennego. I choć sama Metropolia nie może wprost realizować inwestycji w tym zakresie, ale właśnie poprzez udział i zaangażowanie w różne wydarzenia związane z architekturą i urbanistyką, może działać na rzecz tego tak ważnego wymiaru, jak przestrzeń – czyli to co nas bezpośrednio otacza i dotyka, wpływa na atrakcyjność naszych miast – podkreśliła Danuta Kamińska.

Wyróżnienie specjalne 2023 oddziału śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich zostało przyznane zespołowi studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej za pracę konkursową pt. „Modele Struktury Metropolii GZM”. Uzasadnieniem decyzji jury był zakres pracy – nieporównywalny do innych ocenianych, a równie wartościowych projektów i opracowań. Doceniono szczególnie podjęcie tematu w skali metropolitalnej, tym samym obejmującej obszar aż 41 gmin oraz złożoność i kompleksowość zakresu (publikacja i modele 2D i 3D).

– Szczególnie cenna była próba przedstawienie ustalań strategicznych w wymiarze 3D. Z mojej perspektywy jednak to znakomita okazja do upowszechniania informacji o Metropolii w młodym pokoleniu – wśród studentów, a tym samym do budowania przywiązania do obszaru. To właśnie znajomość i kontekst miejsca są przecież tak ważne w pracy architekta i urbanisty, wyjaśnia Danuta Kamińska.

Wręczono też nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w corocznym konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną. Przedstawiciel GZM jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która jest jednoczenie sądem konkursowym.

Na tegoroczną 24 edycję konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 25 gmin, po ocenie formalnej 35 realizacji zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny.

W tym roku wśród nagrodzonych z gmin Metropolii znalazły się projekty:

Rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania Budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Rewitalizacja – stworzenie przestrzeni publicznej Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.

Kino plenerowe w Suszu

Z kolei nagrodę specjalną dostało Planetarium Śląskie za przeprowadzoną modernizację jako przedsięwzięcie bardzo udane, kompleksowe, ale też odbiegające skalą o działań podejmowanych lokalnie.