image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Siemianowice Śląskie ogłaszają wstępny nabór do II Edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie” dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

Ankieta dotyczy wyłączenie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór na wymianę źródeł ciepła.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji w II naborze, który Miasto Siemianowice Śląskie będzie mogło złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w przypadku zainteresowania programem.

Wypełnioną ankietę można:

  • złożyć w kancelarii podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:
  • ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub,
  • ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
  • wysłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie:
  • ul. Michałkowicka 105, 41-100 Siemianowice Śląskie lub,
  • ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ratusz@um.siemianowice.pl

Termin składania ankiet upływa 30.11.2023 r.

Właściwy nabór odbędzie się po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach.

O szczegółach Programu, dot. naboru II wraz z załącznikami można zapoznać się pod linkiem

Infografika dotycząca dofinansowania do ekologicznych źródeł ciepła.
Rafał Jakoktochce (Biuro Prasowe UM)