image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku z licznymi wątpliwościami mieszkańców, dotyczącymi przyszłości budynków po byłym Gimnazjum nr 2 w Michałkowicach, UM w Siemianowicach Śląskich wyjaśnia:

„Trwająca właśnie modernizacja jednego z budynków, który przez wiele lat był dzierżawiony przez szkołę na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, jest realizowana przez nowego prywatnego najemcę, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja jest prowadzona na potrzeby mającej tu powstać nowej siedziby, istniejącej w pobliżu, przychodni zdrowia. W tej chwili przeprowadzane są prace dostosowujące wejście zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz dotyczącymi osób niepełnosprawnych.

Pozostała zaś część kompleksu budynków po byłym gimnazjum zostanie przeznaczona na cele edukacyjno-przedszkolne. Jest to zgodne z zaleceniami specjalnej komisji powołanej przez Prezydenta Miasta, w której skład wchodzili siemianowiccy urzędnicy, radni Rady Miasta oraz przedstawiciele Rady Gospodarczej i placówek edukacyjnych z terenu Michałkowic. Członkowie zespołu wspólnie zarekomendowali utworzenie w tym obiekcie 6 oddziałów przedszkolnych oraz oddziały szkoły podstawowej.

Obecnie trwa przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowanie audytu energetycznego budynku, które są niezbędne do przeprowadzenia modernizacji obiektu oraz ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację takiej inwestycji.

Sama dokumentacja będzie uwzględniała m. in. prace rozbiórkowe wszystkich elementów budynku, aż do konstrukcji nośnej oraz rozbiórkę łącznika między dwoma segmentami, a także koncepcję adaptacji budynków na potrzeby oddziałów przedszkolnych i szkolnych. Ponadto zostanie zaprojektowana sala gimnastyczna, stołówka wraz z kuchnią, sanitariaty i szereg prac budowlano-remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Oprócz tego zostanie zaprojektowana przestrzeń wokół nieruchomości tj. boisko sportowe i parking.

Projekt wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę będzie gotowy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku.”

Budynek zajmowany wcześniej przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną jest podnajmowany w drodze przetargu nieograniczonego prywatnemu podmiotowi, który prowadzi tam obecnie remont na potrzeby mającej tu powstać nowej siedziby, istniejącej w pobliżu, przychodni zdrowia.
Główny kompleks budynków po byłej szkole zostanie zaadaptowany, zgodnie z rekomendacjami komisji składającymi się z przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta, Rady Gospodarczej i placówek edukacyjnych z terenu Michałkowic, na potrzeby oddziałów przedszkolnych i oddziałów szkoły podstawowej.

Źródło: UM w Siemianowicach Śląskich