image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 24 maja br. Blees BB-1 będzie woził gości Parku Śląskiego na trzykilometrowym odcinku –  przez Aleję Żyrafy, wzdłuż Ogrodu Zoologicznego, aż do Śląskiego Parku Nauki. Jest to pilotaż, który ma dostarczyć twórcom transportu miejskiego w GZM oraz włodarzom gmin informacji o plusach i minusach takiego rozwiązania oraz pomóc w podjęciu decyzji dotyczących zastosowania go w niedalekiej przyszłości. Pilotaż potrwa do 21 czerwca. Przejazdy będą bezpłatne.  

Pilotaż ważny dla pasażerów Transport GZM

Dzięki pilotażowi chcemy w racjonalny i realistyczny sposób zbadać możliwość wykorzystania tego typu pojazdów dla pasażerów Transport GZM oraz dostarczyć włodarzom naszych miast i gmin, zarządcom miejsc, po których poruszanie się wymaga wsparcia transportowego, oraz pasażerom, racjonalnych informacji na temat plusów i minusów tego typu rozwiązań w przestrzeniach miejskich.

Obok pozyskania szerokiej wiedzy na temat akceptacji społecznej dla rozwiązań mobilności autonomicznej wśród mieszkańców – gości Parku, zaprosimy przedstawicieli 41 miast i gmin GZM do dyskusji nad efektywnością wdrożenia autonomicznego transportu publicznego przyszłości.

Poprzez rzeczywiste zaangażowanie, eksperci miast GZM wezmą udział w demonstracjach przejazdu autonomicznym autobusem, z uwzględnieniem symulacji wyzwań dla ruchu miejskiego, a także będą pracować z ekspertami zewnętrznymi w ramach dedykowanych warsztatów.

Cały proces, obejmujący miesięczny okres badawczy, zgromadzi reprezentatywne dane ilościowe i jakościowe, które, zebrane w formule rekomendacji, będą stanowić ważny materiał dla rozwoju transportu publicznego miast przyszłości. Rekomendacje obejmą m.in. analizy danych statystycznych pilotażu, zbiór danych i poglądów odnośnie szans i zagrożeń dla wdrożenia rozwiązań autonomicznych w kraju, czy zbiór dobrych praktyk w zakresie wdrażania usług autonomicznego transportu dla samorządów i ich jednostek.

Transport autonomiczny w Parku Śląskim

To ważny kierunek, ponieważ Blees BB-1 może poruszać się samodzielnie po obecnie funkcjonujących trasach, nie emitując hałasu ani spalin. – Pilotaż autonomicznego pojazdu Blees BB-1 pomoże nam również lepiej zrozumieć potrzeby odwiedzających park oraz przeanalizować zasadność wprowadzenia takiego rozwiązania do Parku Śląskiego – mówi Paweł Bilangowski, prezes Parku Śląskiego. W Parku Śląskim docelowo chce wyłączyć ruch samochodów w centralnej jego części. Obecnie trwa także przetarg na wyłonienie firmy, która dostarczy nowy system parkingowy oraz dostosuje infrastrukturę.  Pilotaż, jaki realizuje GZM, powinien dostarczyć nam realnej wiedzy, niezbędnej do realizacji planu rozwoju mobilności w parku. Mamy też nadzieję, że w okresie letnim nasz pojazd testowy ułatwi życie osobom, które ze względu na swoje ograniczenia ruchowe do tej pory były wykluczone z przemieszczania się po odleglejszych częściach parku oraz będzie prawdziwą atrakcją dla najmłodszych odwiedzających.