image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Nowa interaktywna mapa opublikowana na portalu InfoGZM przedstawia podstawowe dane odnoszące się układu drogowego GZM.

Informacje prezentowane są w postaci graficznej oraz jako zestawienie wartości liczbowych.  Po kliknięciu w poszczególne drogi ukazują się informacje dotyczące natężenia ruchu i wykorzystania przepustowości. Dodatkowo istnieje możliwość zmiany podkładu mapowego dla poprawy czytelności treści.

Do opracowania mapy wykorzystano dane z makroskopowego modelu ruchu, stanowiącego jedno z podstawowych narzędzi analiz ruchu, planowania sieci drogowej i podejmowania decyzji o zmianach w organizacji ruchu.

Prezentowane informacje są stosunkowo świeże, między innymi dzięki niedawnej aktualizacji modelu ruchu oraz zasileniu go nowymi danymi z pomiarów ruchu.

Pomiary realizowane były pod koniec ubiegłego roku na zlecenie GZM. Pokazały skąd napływają pojazdy do GZM, w jakiej liczbie, a także jak wygląda ruch drogowy wewnątrz Metropolii.

Link do mapy: Model ruchu drogowego GZM – ilustracja graficzna – InfoGZM (metropoliagzm.pl)

Zobacz także

Skąd napływają pojazdy i jak wygląda ruch wewnątrz GZM? Pomiary wykonane – Metropolia GZM

(20+) W październiku 2023… – GZM. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | Facebook