image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Metropolia rozpoczęła nabór do programu Ogrody Deszczowe GZM. Jest on skierowany do szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych, które chcą w skali lokalnej w ekologiczny sposób wykorzystać wody opadowe.

Uczestnicy programu jesienią wezmą udział w zajęciach teoretycznych na temat tworzenia i pielęgnacji ogrodów deszczowych, a potem pod okiem eksperta założą ogrody.

– Taki ogród deszczowy zatrzymuje wodę opadową w miejscu, łagodząc miejscowo suszę, ale także zalewanie w przypadku deszczu nawalnego- tłumaczy Blanka Romanowska, dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM.

Dzięki specjalnie dobranemu zbiornikowi, warstwom podłoża, jak również odpowiednio dobranym gatunkom roślin ograniczamy odpływ wód opadowych do kanalizacji. Ogród deszczowy  sprawia, że roślinność uwalnia parę wodną do atmosfery stopniowo, także w okresach suchych- dodaje Blanka Romanowska.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie deklaracji, a zgłaszającymi mogą być przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie. Program jest skierowany także do organizacji pozarządowych. Zgłoszenia można składać do 2 lipca. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Ogród deszczowy będzie można założyć na terenie, którego jest się właścicielem lub zarządcą. Teren taki powinien być ogólnodostępny, w obszarze zwartej zabudowy, z dostępem do wody opadowej z dachu, gdzie będzie możliwość zagospodarowania deszczówki. Warunkiem jest również wskazanie nieruchomości znajdującej się w obszarze rewitalizacji

Koszt realizacji warsztatów zakończonych założeniem ogrodu finansuje Metropolia. Obowiązkiem osób i instytucji biorących udział w warsztatach praktycznych będzie opiekowanie się i bieżące utrzymanie ogrodu deszczowego przez minimum 3 lata.

W tym roku wiosną miał miejsce pilotaż projektu Ogrodów Deszczowych GZM. W rezultacie powstało 9 lokalnych ogrodów.

Przydatne linki

Warunki naboru: Ogłoszenie o naborze do programu „Ogrody Deszczowe GZM” – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (metropoliagzm.pl)