image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

GreenWay Polska oraz Clean Technica opublikowały raport będący zbiorem wskazówek dla samorządów w zakresie optymalnego rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Dokument oparty jest na doświadczeniach międzynarodowych ekspertów oraz na dobrych praktykach wdrażanych w europejskich miastach. Oficjalna prezentacja raportu odbyła się podczas konferencji zorganizowanej przez GreenWay Polska i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w Katowicach.

GreenWay Polska wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią zorganizowali konferencję poświęconą rozwojowi infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Celem spotkania było zaprezentowanie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych opisanych w raporcie pt. „Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – wytyczne dla miast”. Raport został opracowany przez GreenWay Polska i Clean Technica przy współpracy licznych europejskich ekspertów zaangażowanych w rozwój elektromobilności.

Rekomendacje dla samorządów

Autorzy w raporcie opisali znaczenie elektromobilności dla rozwoju miast, w tym przede wszystkim aspekty zdrowotne i środowiskowe, ale także wpływ transportu elektrycznego na rozwój gospodarczy miast i regionów. Przedstawiono w nim również rekomendacje co do możliwych ról samorządów w rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.

W dokumencie znalazły się podstawowe informacje dotyczące technologii ładowania pojazdów elektrycznych oraz wskazówki dotyczące dobrych praktyk w zakresie projektowania i lokalizacji stacji ładowania oraz sposobów zarządzania taką infrastrukturą. Raport prezentuje również informacje na temat finansowania rozwoju infrastruktury elektromobilności oraz dane dotyczące kosztów jej utrzymania. Dzięki temu samorządy będą mogły lepiej przygotowywać działania związane z rozwojem takiej infrastruktury i podejmować świadome decyzje w tym zakresie.

Dokument zachęca gminy, zwłaszcza duże miasta, by już teraz zaczęły planować inteligentną infrastrukturę ładowania dla samochodów elektrycznych. Podkreśla również fakt, iż gminy mają możliwości oraz narzędzia niezbędne do rozwoju instalacji ładowarek w przestrzeni publicznej.

Warto się angażować

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM), jako nowa jednostka samorządowa dostrzega znaczenie rozwoju elektromobilności dla podnoszenia jakości życia na swoim terenie.

Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie istotne na terenach przemysłowych, może zostać zdecydowanie ograniczone dzięki zwiększeniu udziału samochodów elektrycznych w transporcie.

GZM zwraca także uwagę na potrzebę koordynacji instalacji stacji ładowania w gęsto zaludnionych miejscach. Dzięki temu władze lokalne będą mogły optymalnie zaplanować infrastrukturę ładowania.

– Angażujemy się w rozwój nowoczesnych technologii, a kwestie ochrony środowiska są dla nas bardzo istotne – mówi Jakub Stęchły, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

GreenWay chce wspierać samorządy w zarządzaniu infrastrukturą ładowania

GreenWay Polska, jako wiodąca firma rozwijająca sieć szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Europie Centralnej, jest żywotnie zainteresowana rozwojem infrastruktury ładowania przez samorządy, gdyż wzrost ilości stacji ładowania istotnie wpływa na zwiększanie się zainteresowania zakupem samochodów elektrycznych.

Samorządy budujące i zarządzające infrastrukturą będą musiały się do tego przygotować tworząc własne procedury i systemy, co z kolei wygeneruje dodatkowe koszty. Alternatywą może być powierzenie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury niezależnym operatorom.

– Takie rozwiązanie daje wiele korzyści, np. właściciel punktów ładowania nie musiałby martwić się o stronę techniczną, nie musiałby inwestować w systemy informatyczne i procedury monitorowania – mówi Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. – Istniałby wówczas czytelny podział zadań na zlecającego, jakim jest samorząd, i wykonawcę – jakim byłby operator stacji ładowania. Tak łatwiej stawiać wymagania i egzekwować wysoką jakość realizacji usług, przy utrzymaniu kosztów na racjonalnym poziomie.

– Wypracowanie odpowiedniego modelu współpracy pomiędzy samorządami a dostawcami infrastruktury i usług ładowania, płatności oraz rozliczeń, może przesądzić o tempie rozwoju rynku i komforcie korzystania z pojazdów elektrycznych. Z infrastruktury ładowania korzystać będą nie tylko użytkownicy prywatni, ale także firmy rozwijające floty pojazdów elektrycznych, korporacje taksówkowe czy samorządy, zobowiązane ustawą o elektromobilności – mówi Jakub Stęchły z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.