image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kwestia zapewnienia Polakom dostaw energii elektrycznej na akceptowalnym poziomie cenowym, została potraktowana w Ministerstwie Energii priorytetowo czytamy w piśmie, które resort energii skierował do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To efekt działania Metropolii, która w imieniu swoich miast i gmin, wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego w związku z rosnącymi cenami energii.

Drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej wzbudziły w zeszłym roku duży niepokój wśród samorządowców. Wzrost cen energii bezpośrednio odczuli członkowie metropolitalnej grupy zakupowej, która na lata 2019-2020 miała kupić jedną terawatogodzinę energii (1 TWh) , ale wycofała się z tej decyzji gdy okazało się, że najtańsza oferta złożona w przetargu przekracza o 65 mln zł kwotę, jaką grupa była gotowa przeznaczyć na ten zakup.

W związku z tym grupa zakupowa zdecydowała nie tylko o ogłoszeniu nowego przetargu, skróceniu okresu trwania umów do jednego roku oraz zmniejszeniu dostaw do 0,5 TWh energii w ciągu roku, ale także >> wystosowano apel do premiera Mateusza Morawieckiego, a także spółki Tauron Sprzedaż GZE, która wygrała przetarg << Wskazano w nich, by rząd podjął niezwłocznie działania, które uchronią samorządy, jak i samych mieszkańców, przed rosnącymi cenami energii poprzez wprowadzenie rekompensat dla samorządów z tytułu podwyższenia cen energii.

W przesłanej od Ministerstwa Energii odpowiedzi czytamy, że rozwiązaniem tego problemu jest ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym:

– Wprowadzona regulacja jest rozwiązaniem kompleksowym, ponieważ polega na obniżce podatku, obniżce opłat stałych oraz zapewnia brak wzrostów cen energii elektrycznej, przy zapewnieniu zrównoważenia interesu odbiorców i interesu spółek energetycznych – pisze Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w resorcie energii.

Wiceminister tłumaczy, że ustawa ma na celu m.in. obniżenie podatku akcyzowego za energię, a także obniżenie opłaty przejściowej dla odbiorców energii. Ponadto ceny i stawki opłat mają być kalkulowane w taki sposób, aby rachunki za energię elektryczną nie wzrosły (całe pismo dostępne jest do pobrania w załączniku).

Jednocześnie do Metropolii trafiło pismo od spółki Tauron Sprzedaż GZE, która jest dostawcą energii dla metropolitalnej grupy zakupowej w 2019 r. Przedstawiciele Taurona poinformowali, że wdrażają rozwiązania wynikające ze wspomnianej ustawy z 28 grudnia 2018 r. Nad ich prawidłowym wprowadzeniem pracować ma specjalnie powołany do tego celu zespół (tekst w załączniku).

Przypomnijmy, że do metropolitalnej grupy zakupowej przystąpiło 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek. Przetarg na zakup energii dotyczył prawie 0,5 TWh na rok 2019. Wygrała oferta opiewająca na kwotę 192 393 399,05 zł brutto

Ministerstwo Energii – odpowiedźDownload