image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Tarnowskie Góry pozyskała kolejne unijne pieniądze. Tym razem dzięki dofinansowaniu wykonana zostanie adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów.

Poza zadaniem infrastrukturalnym równolegle  realizowany będzie drugi projekt, mający na celu rozwój i poprawę jakości usług społecznych skierowanych do osób niesamodzielnych, w tym kobiet i mężczyzn w wieku 60+, zamieszkujących obszary rewitalizowane miasta. Całościowa wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 5,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi ponad 4,9 mln zł. 

Centrum Aktywności Seniorów oprócz funkcji służących realizacji aktywności w różnych sferach pełnić będzie również funkcję opiekuńczą poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci oraz działalność zespołu koordynującego świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Tarnowskich Gór. Jednostka będzie mieć za zadanie również wspieranie działań indywidualnych jak i grupowych realizowanych przez seniorów, edukowanie osób starszych, mieszkańców oraz podmiotów działających na ich rzecz w sferze zagadnień bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem osób starszych oraz pełnienie funkcji informacyjno doradczej.

W ofercie centrum znajdzie się rehabilitacja, opieka i teleopieka dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie dla ich opiekunów. Oferta będzie obejmowała: pracę socjalną, opiekę, wyżywienie, terapię zajęciową (np.: warsztaty zdrowego stylu życia, arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia, itp.). 

Centrum Aktywności Seniorów rozpocznie działalność w listopadzie 2020 roku.