image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Gmina Tarnowskie Góry otrzymała kolejne unijne dofinansowanie, dzięki któremu przeprowadzony zostanie remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Środki pochodzą z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Prace ruszą wkrótce.

Całkowita wartość projektu to 9 609 520,54 zł.Wydatki kwalifikowane wynoszą 8 117 647,57 zł. Dofinansowanie ma wartość 7 711 765,23 zł, w tym z EFRR: 6 900 000,48 zł, reszta pieniędzy pochodzi z dotacji  w ramach Kontraktu Terytorialnego (budżet państwa). 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu oraz rewitalizacja dwunastu wielorodzinnych, budynków mieszkalnych przy ul. Grzybowej oraz przy ul. Bocznej w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Sowice. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wykonanie utwardzeń i remont nawierzchni, montaż elementów małej architektury, montaż wiat śmietnikowych, montaż drewnianych paneli, montaż altany ogrodowej, budowę nowych oraz modernizację istniejących placów zabaw, montaż urządzeń fitness, montaż stołów do gier, wykonanie nasadzeń, odwodnienie terenu, montaż oświetlenia zewnętrznego oraz montaż monitoringu. Z kolei rewitalizacja budynków będzie polegała na ich termomodernizacji, remoncie klatek, remoncie instalacji elektrycznej oraz remoncie komórek lokatorskich.

Efektem realizacji będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Podobszaru rewitalizacji „C” Sowice. Okres realizacji projektu – do 30.09.2020 r.

Projekt poparty jest działaniami społecznymi w ramach projektu „SOWA – Sowicki Obszar Wsparcia i Aktywizacji – Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców dzielnicy Sowice” realizowanego przez STOWARZYSZENIE POMOCY UZALEŻNIONYM I ICH BLISKIM