image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Lepsze wykorzystanie potencjału seniorów zamieszkujących Metropolię m.in. poprzez zwiększenie ich udziału w procesach współdecydowania i partycypacji społecznej oraz w życiu zawodowych to pierwsze ramy wytycznych i standardów, które powstają w ramach prac Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej. Dzisiaj odbyło się kolejne posiedzenie tego gremium.

Zadaniem zespołu jest wypracowanie standardów działań miast i gmin GZM oraz koncepcji wdrożenia usług na rzecz seniorów.  W ramach jego prac powołano grupy tematyczne (transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie), które odpowiadają na przygotowanie przeszłych wytycznych. Zespół odpowiedzialny za temat „obywatelskość i decydowanie” pracuje nad standardami dotyczącymi współpracy seniorów  z władzami miast i gmin.  Tematem, którym zajęła się grupa odpowiedzialna za obszar „zatrudnienie i doradztwo” jest przygotowanie wytycznych dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem seniorów. Zaproponowane rozwiązania mają trafić również do samorządów gospodarczych z obszaru Metropolii, zrzeszających przedsiębiorców. Uzupełnieniem prowadzonych działań jest decyzja Zespołu o zajęcie się kolejnym obszarem tematycznym pn. „wiedza i edukacja”. W tym przypadku chodzi m.in. o rozpowszechnianie dobrych praktyk  z zakresu projektów edukacyjnych adresowanych do seniorów czy przygotowanie pakietu rozwiązań ułatwiających przygotowanie szkoleń  „szytych na miarę” oczekiwań ich odbiorców.

Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej zainaugurował swoje prace w maju br. W jego skład weszli przedstawiciele rad seniorów, organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych z Metropolii działających na rzecz seniorów.  Zespół ds. polityki senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym, powołanym dla realizacji projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom” ujętego w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022“. Praca w zespole ma charakter społeczny.