image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

„Kształcenie zawodowe na rynku pracy” – taki tytuł miała dzisiejsza /29 października/ konferencja inaugurująca projekt „ Śląskie. Zawodowcy”, podczas której miasto podpisało  list intencyjny w sprawie współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

  Na początek ze współpracy tej mogą się cieszyć uczniowie Zespołu Szkół Usługowo Rzemieślniczych, którzy w ramach projektu zostaną objęci wsparciem  doradcy edukacyjno zawodowego, a także będą moli skorzystać ze specjalistycznych kursów i szkoleń.

Promując szkolnictwo zawodowe, udowadniamy, że bycie fachowcem w swojej branży to wartość, która procentuje przez całe życie. Wykształcony uczeń to cenny skarb, a każdy specjalista z dyplomem czeladnika ma pewną pracę, otwartą drogę do dalszego rozwoju – mówi Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

  Przypomnijmy, że w łagiewnickiej szkole kształcą się na co dzień  m.in. młodzi fryzjerzy, piekarze, krawcy  czy mechanicy. W ramach współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości  uczniowie i uczennice ZSU-R zostaną objęci wsparciem, które obejmie m.in. doradztwo edukacyjno – zawodowe, staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych. Na młodych fachowców czekają także kursy  i szkolenia specjalistyczne.


Liczę na to, że współpraca bytomskiej szkoły z izbą będzie owocna, a w dalszej perspektywie przyczyni się do dostosowania ofert kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy  – mówi  wiceprezydent Adam Fras.

  W dzisiejszej konferencji udział wzięli m.in. członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, prezes KSSE Janusz Michałek, prezes RIG Tomasz Zjawiony, prezes IR Jan Klimek, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele samorządu, oświaty i biznesu.

Tylko w naszym województwie młodzież kształci się z w ponad 70 zawodach. Dlatego ważne jest, by na bazie regionalnej sieci współpracy stworzyć klaster edukacji, platformę komunikacji po to, by wypracować wspólny model kształcenia zawodowego w naszym regionie – mówi Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

O potrzebie inwestowania w młodych specjalistów mówiła także Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, która podkreślała jak ważne jest gruntowne przygotowanie uczniów szkół branżowych do wejścia na rynek pacy oraz jak ważna jest współpraca szkół z pracodawcami.

Projekt „Śląskie Zawodowcy” realizowany  jest w ramach RPO województwa śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.