image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Do końca stycznia 2020 roku powstanie dokument „Standardy dostępności ruchu pieszych w miastach i gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. Będzie to podręcznik zawierający wskazówki jak projektować i zmieniać przestrzenie publiczne, aby były dostępne dla wszystkich grup użytkowników. W środę (18 grudnia) podsumowano prace konsultacyjne nad dokumentem.

Standardy dla ruchu pieszego opracowuje zespół złożony z blisko 80 osób, którego skład tworzą przedstawiciele miast i gmin GZM, architekci, społecznicy, przedsiębiorcy, a także osoby z niepełnosprawnościami. Prace rozpoczęły się we wrześniu tego roku.

Podczas prac nad dokumentem skupiano się na takich zagadnieniach, jak ciągłość chodników, oświetlenie uliczne, nawierzchnie stosowane dla ciągów pieszych, wysokość krawężników czy odseparowanie ruchu samochodowego od pieszego.

Prace nad standardami miały praktyczny i warsztatowy charakter. Prowadzone były spacery badawcze, podczas których tworzono listę problemów, które utrudniają komfortowe korzystanie z przestrzeni publicznej. Zastanawiano się również nad rozwiązaniami, dzięki którym wszystkie osoby, także te, które należą  do grup defaworyzowanych, będą mogły samodzielnie spacerować po chodnikach, placach czy parkach miast należących do Metropolii.

Dokument trafił do szerokich konsultacji. Swoje zdanie wypowiedziały organizacje pozarządowe, aktywiści miejscy oraz samorządy lokalne. Materiał został także przesłany do Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowiach, jak i do poszczególnych komend miejskich.

Inspiracją do opracowania standardów ruchu pieszych, były zainicjowane wcześniej przez Metropolię spotkania Zespołu ds. Polityki Senioralnej. Podczas nich poruszano zagadnienia dotyczące m.in. dostępności przestrzeni publicznych.

Gotowy dokument zostanie opublikowany do końca stycznia 2020 r. Należy przy tym pamiętać, że standardy nie stanowią zamkniętego katalogu rozwiązań i w zamierzeniu inicjatorów mają ewoluować, odpowiadając na zmieniające się w czasie potrzeby oraz reagować na nowe kierunki rozwoju i podnosić jakość stosowanych rozwiązań.

Więcej na temat dokumentu TUTAJ.