image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ulice Łysinowa i Marcina w Bieruniu, a więc jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w tym mieście, prowadzący do kąpieliska Łysina i ośrodka sportowo – turystycznego powstałego wokół niego, przeszły gruntowną metamorfozę!

Dzięki 50% dofinansowania pozyskanego przez miasto Bieruń w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ciąg łączących się ulic Łysinowej i Marcina został przebudowany i rozbudowany. Poza nową nawierzchnią jezdni mieszkańcy i turyści cieszyć się mogą również nowym chodnikiem, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi oraz oświetleniem.

Efekty zobaczyć można na poniższym filmie.

Koszt zadania to blisko 6,2 mln zł. Miasto Bieruń pozyskało na jego realizację 50% dofinansowania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. 

Warto podkreślić, że gruntowny remont drogi wzdłuż ulic Łysinowej i Marcina obejmował:

  • przebudowę ulicy Łysinowej i Marcina wraz z budową miejsc postojowych i budową zatok dla busów
  • budowę/przebudowę chodnika na całej długości drogi
  • budowę 300 m ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Łysinowej i Marcina – na odcinku od Oświęcimskiej do ulicy Mikołaja
  • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
  • budowę sieci oświetleniowej kablowej
  • budowę kanalizacji teletechnicznej
  • przebudowę istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN (wraz z przyłączami) oraz istniejącej napowietrznej sieci oświetleniowej.