image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.).

Dofinansowanie skierowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późń. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
 
Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, tj. od dnia 06.04.2020r. do dnia 19.04.2020r.

Wszystkie szczegóły dotyczące powyższego dofinansowania znajdziecie Państwo tutaj.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie