image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

22 kwietnia bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. W związku z wprowadzeniem pierwszego etapu odmrażania gospodarki, został określony katalog spraw, które powinny być załatwiane przez urzędy.

Rozporządzenie niewiele zmienia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Psary, który od początku pandemii załatwiał większość spraw mieszkańców – mailowo, telefonicznie, z wykorzystaniem e-Urzędu, e-PUAPu, a w szczególnych sytuacjach osobiście.

W chwili obecnej urząd nadal pozostaje zamknięty dla interesantów. Sprawy wymagające osobistego kontaktu można załatwić wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się, przy czym załatwianie spraw osobiście przez interesanta na terenie Urzędu Gminy Psary odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym do obsługi interesantów z zastrzeżeniem, że przy stanowisku może znajdować się wyłącznie 1 interesant.

Wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: zachowanie odległości 1,5 m, wejście i przebywanie interesanta na terenie Urzędu z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami, dezynfekcja rąk przed wejściem do Urzędu. W czasie wykonywania niezbędnych czynności także poza siedzibą Urzędu z udziałem interesanta wymagane jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: zachowanie odległości 1,5 m, zakrycie ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk przez interesanta środkami do dezynfekcji rąk.

Przed Państwa wizytą w Urzędzie Gminy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, być może sprawę można załatwić zdalnie bez niepotrzebnego wychodzenia z domu.

UG Psary