image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od dnia 28 kwietnia br. wznawiamy roznoszenie decyzji podatkowych na rok 2020.

Ze względów bezpieczeństwa proszę kwitować odbiór podpisem wykorzystując własny długopis.

W dniach od 28 – 30 kwietnia br. decyzję doręczane będą mieszkańcom ulic: Długosza oraz osiedla Plaka.

Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje dopiero z datą doręczenia decyzji; termin zapłaty pierwszej i drugiej raty to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Płatności proszę realizować przelewem na wskazany w decyzji numer rachunku bankowego.

Źródło: UM Wojkowice