image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dąbrowskie Wodociągi budują nową sieć kanalizacyjną w rejonie Łęknic i Gołonoga. Z kolei wzdłuż ul. Gołonoskiej i Inwestycyjnej pobiegnie magistrala wodociągowa.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej prowadzone będą w rejonie ul. Północnej, Topolowej oraz alei Zagłębia Dąbrowskiego. Drugie zadanie dotyczy budowy wodociąguktóry będzie zasilał tereny w strefie inwestycyjnej w Tucznawie oraz budynki mieszkalne w dzielnicy. Ułożony zostanie wzdłuż ul. Gołonoskiej i Inwestycyjnej. Przedsięwzięcie pozwoli na dalszy rozwój strefy i umożliwi przyjęcie kolejnych przedsiębiorców.

Przedstawiciele Dąbrowskich Wodociągów podkreślają, że prace realizowane są zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, prowadzone są w oparciu o pozwolenie na budowę i wszystkie wymagane prawem dopuszczenia. Inwestycję na bieżąco nadzorują inspektorzy nadzoru Dąbrowskich Wodociągów. Planowany termin jej zakończenia to koniec listopada.

Z uwagi na uwarunkowania terenowe, prace prowadzone będą wykopem lub bezwykopowo, metodą mikrotunelingu.

– Ze względu na specyfikę robót mikrotunelingowych, wykonawca będzie prowadził prace w niektóre dni wolne od pracy. W związku z powyższym mogą pojawić się okresowe uciążliwości związane utrudnieniami w ruchu pojazdów i pieszych związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją robót budowlanych. Wykonawca będzie prowadził prace w takich godzinach, aby zminimalizować ewentualną uciążliwość związaną z hałasem dla mieszkańców. Dąbrowskie Wodociągi wraz z wykonawcą dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwość prowadzonych prac dla okolicznych mieszkańców – informują przedstawiciele Dąbrowskich Wodociągów.

– Za wszelkie utrudnienia i niedogodności wynikające z realizacji inwestycji przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Jednocześnie zapewniamy, że służby techniczne Dąbrowskich Wodociągów dokładają wszelkich starań, aby prace zostały wykonane profesjonalnie z poszanowaniem praw mieszkańców – dodają.

Dane kontaktowe w przypadku pytań lub uwag w sprawie prowadzonych prac:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Centrum Dyspozytorskie: (32) 262 47 74 lub

Dyrektor ds. Operacyjnych: +48 668 351 800

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza