image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwają prace związane z budową drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu. Wykonano już wszystkie prace branży sanitarnej, w szczególności wybudowano kanalizację deszczową odwadniającą drogę oraz skrzyżowania z obiema ulicami, kanalizację sanitarną i wodociąg wraz z przyłączami do posesji.

W ostatnim czasie wybudowany został chodnik po stronie wschodniej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonano utwardzone pobocze po przeciwnej stronie drogi oraz jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej. Odtworzeniu podlegała również nawierzchnia na skrzyżowaniach nowo budowanej drogi z ul. Parkową oraz ul. Polną. Wybudowano nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne.


Umowne zakończenie inwestycji zaplanowano na 04 września br., niewykluczone, że roboty zostaną zakończone wcześniej. Obecnie trwają prace porządkowe w obrębie budowy. Wkrótce wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu drogowego. Ostatnim etapem zadania jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w szczególności inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanej infrastruktury.

Celem realizacji inwestycji było zapewnienie komfortowego dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej oraz wybudowanie połączenia ulic Polnej i Parkowej. Wybudowana w ramach inwestycji ulica jest dwukierunkowa, o przekroju jednopasmowym i szerokości jezdni 3,5 m. Na wniosek mieszkańców zaprojektowano jezdnię o minimalnej szerokości. Powyższe jest jednym z fizycznych sposobów uspokojenia ruchu i w naturalny sposób wymusza ograniczenie prędkości. Jedynie w rejonie włączenia do ulicy Parkowej i Polnej szerokość jest zwiększona do 5,0m aby ułatwić mijanie się pojazdów na skrzyżowaniu. Żeby umożliwić mijanie się pojazdów na głównym odcinku ulicy bez konieczności wykonywania dodatkowych mijanek zaprojektowane zostało po stronie zachodniej utwardzone pobocze o szerokości 1,5m. Dzięki wyniesionemu chodnikowi, droga będzie bezpieczna dla pieszych. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przedmiotowej inwestycji pozwoliła na likwidację zastoisk wodnych na ul. Polnej i Parkowej.

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 1,2 mln zł. Na realizację inwestycji Gmina Siewierz pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Źródło: UM Siewierz