image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 miasto Mysłowice informuje, że w najbliższym czasie nie jest możliwe przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice VII kadencji, zgodnie z zapisami ordynacji wyborczej stanowiącej Załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta przyjętego Uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XII/189/19 z dnia 26 września 2019 r.

Wprowadzone ograniczenia i obostrzenia uniemożliwiły przeprowadzenie wyborów w wyznaczonym terminie, co spowodowało utratę biernego prawa wyborczego części kandydatów. W związku z powyższym konieczne będzie przeprowadzenie uzupełniającego naboru.  O nowym terminie naboru poinformujemy w momencie kiedy będzie możliwe bezpieczne przeprowadzenie całej procedury wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.

Źródło: UM Mysłowice