image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

19 czerwca w hali MOSiR-u odbyło się spotkanie z Minister Sportu Panią Danutą Dmowską – Andrzejuk. W asyście Poseł na Sejm RP Pani Barbary Dziuk przekazała ona przedstawicielom klubów sportowych z terenu Radzionkowa i gminy Świerklaniec symboliczne bony finansowe. Środki zostały rozdysponowane w ramach programu „KLUB”, mającego na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wśród klubów, które otrzymały wsparcie znalazło się 7 organizacji z Radzionkowa:

1. Uczniowski Klub Sportowy „PMDK Ikizama Radzionków” – grant w wysokości 15 000 zł,

2. Uczniowski Klub Sportowy Karate „Hajime” – grant w wysokości 10 000 zł,

3. Uczniowski Klub Sportowy „Fun and Football” – grant w wysokości 15 000 zł,

4.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej SP 2 Radzionków – grant w wysokości 10 000 zł,

5.Stowarzyszenie „Cidry Lotajom” – grant w wysokości 10 000 zł,

6. Klub Sportowy „Ruch Radzionków” – grant w wysokości 10 000zł,

7. Uczniowski Klub Sportowy „Ruch” Radzionków – grant w wysokości 10 000 zł.

Źródło: UM Radzionków