image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Budynek po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej poddawany jest kompleksowej modernizacji energetycznej i przebudowie od dwóch lat. W tym roku równocześnie z pracami wykonywanymi w środku obiektu, przeprowadzone zostały prace na zewnątrz budynku.

Zakończono prace na zewnątrz budynku

Zagospodarowaniem terenu wokół budynku byłej szkoły zajmowało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia. Pozyskana dotacja z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 200 000,00 zł pozwoliła na pokrycie większej części wydatków związanych z inwestycją, ponieważ całkowity koszt robót wyniósł 284 249,49 zł.
W ramach tego zadania wybudowane zostały chodniki z kostki brukowej oraz parkingi przed i za budynkiem utwardzane płytami ażurowymi. Powstały nowe schody prowadzące do wejścia głównego budynku oraz droga prowadząca do placu zabaw, boiska i terenu rekreacji utwardzona frezem asfaltowym. Wyrównana została także powierzchnia gruntu pod nasadzenia krzewów oraz wykonane ogrodzenie.

Dobiegają końca prace wewnątrz budynku

Kompleksowa modernizacja obiektu da mu drugie życie. Dzięki pozyskanym przez gminę dotacjom, budynek już w nowej formie będzie służyć mieszkańcom kolejne lata. Zachwyca on swoim wyglądem, a efekt wykonanych prac robi ogromne wrażenie. W całym obiekcie wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, w tej chwili dobiegają końca prace związane z malowaniem ścian i sufitów oraz wykonaniem podłóg. Trwa również układanie płytek w pomieszczeniach sanitarnych oraz montaż elementów ceramicznych i armatury kończącej instalacje ciepłej i zimnej wody. W obiekcie zamontowane zostały także wszystkie oprawy oświetleniowe. Po ukończeniu prac wewnątrz budynku będzie można rozpocząć wyposażanie pomieszczeń w odpowiedni sprzęt i meble.

Realizacja tej ogromnej inwestycji była możliwa dzięki połączeniu trzech projektów, na które gmina pozyskała dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem pierwszego projektu był lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary. Drugi projekt zakładał kompleksową termomodernizację, a trzeci remont i wyposażenie pozostałej części obiektu, celem utworzenia klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci.

Źródło: UG Psary